چهره


روستاي چهره/بابل/مازندران
روستای چهره (نگین بابل کنار)
این روستا به علت زیبایی و جذابیت وبزرگی به عنوان نگین بابل کنار نام گرفته است.روستای چهره در مازندران شهرستان بابل منطقه ی بابل کنار در کنار بابلرود واقع شده است و دو تپه به نام رش کش و موزی کتی که زیبایی زیادی به روستا بخشیده است. و یک رود خانه از وسط این ده عبور می کند که به علت آلودگی اخیر شرکت های صنعتی کثیف و میکروبی شده است.
منبع: وبلاگ روستای چهرهجعبه‌ابزار