ژئوبلاگ


ژئوبلاگ پنجره ای باز بسوی علوم زمین ، گردش در زمین و عکاسی از زمین است .
این وبلاگ را برای ارائه عکس و مطلب در مورد علوم زمین شامل زمین شناسیژئوفیزیک ژئوتوریسم و حتی دیدنی های ایران و ... راه اندازی کردم در این وبلاگ هیچ اصراری بر اینکه حتما عکس ها و مطالب مربوط به خودم باشد ندارم بنابراین عکس از همه جا خواهم داشت و اگر کسی هم لطف کنه و عکس یا مطلبی بفرسته در صورت مناسب بودن در وبلاگ قرار خواهد گرفت.

فهرست مندرجات
۱ - پیوندها

پیوندها[ویرایش]

ژئوبلاگ پنجره ای باز بسوی علوم زمین    


رده‌های این صفحه : رسانه های روستایی
جعبه‌ابزار