کاخک


معرفی روستای کاخک شهر بیرجند
این روستا در ۶۵ کیلومتری بیرجند قرار دارد که از اب و هوای گرم وخشک بر خوردار است مردم این روستا بسیار مهمان نواز و خون گرم هستن شغل بیشتر مردم کشاورزی و دامداری میباشد محصولات عمده روستا گندم و پنبه و پسته و اناب میباشد. این روستا دارای ۳۰ خانواده میباشد . و از بنای تاریخی ان میتوان به مسجد بسیار قدیمی ان اشاره کرد . اسم این روستا از زمان کاخک نشینان که در این روستا ساکن بودن بر گرفته شده است.
سید علی علی پور دهیار روستای کاخک از توابع بخش خراسان جنوبی بیرجند شهر خوسف بخش ماژان.
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
بخش: خوسف
دهستان: کاخک
نام دهیار: سید علی علی پورجعبه‌ابزار