کاخ موزه چهلستون


کاخ موزه چهلستون (کلاه فرنگی)
یکی از آثار مهم دوره صفوی در قزوین عمارت چهلستون یا کلاه فرنگی است که در وسط باغ بزرگی قرار دارد و تنها کوشک باقی مانده از مجموعه کاخ های سلطنتی روزگار شاه طهماسب است.

نماهایی از عمارت چهل ستون یا کلاه فرنگی شهر قزوین
این بنا ساختمانی هشت گوش به مساحت تقریبی ۵۰۰ متر مربع است که بر اساس نقشه ی معماری ترک در دو طبق ساخته شده و دارای تالارها و اتاق های کوچکی در هر طبقه است. نقاشی های دیواری طبقه اول نمونه ای از هنر نگارگری مکتب قزوین و دارای شهرت فراوان است. از این مکان هم اکنون به عنوان گنجینه (موزه) قزوین استفاده می شود.

نماهایی از عمارت چهل ستون یا کلاه فرنگی شهر قزوین
منابع:
anobanini
راهنمای گردشگری قزوین، آینه تاریخ و طبیعت ایران، مدیریت ایرانگردی و جهانگردی استان قزوین

شهرهای استان قزوین
قزوین
بوئین زهرا
تاکستانجعبه‌ابزار