کارآفرین اجتماعی


کارآفرینان اجتماعی گروهی از افراد هستند که به دنیای پیرامونشان توجه می کنند. آنها نیازی از جامعه شان را به طور کامل تشخیص می دهند و سپس به دنبال راه های برطرف کردن این نیاز هستند به گونه ای که بتوانند در عین حال ایجاد منفعت کنند. طرز فکر کارآفرین اجتماعی با یک مدیرعامل متفاوت است. تمرکز کسب و کار آنان هم کمک به جامعه و هم کسب منفعت است. آنان هم به اهداف بلندمدت و هم به اهداف کوتاه مدت توجه می کنند. کارآفرین اجتماعی بودن به شما این فرصت را می دهد که باتوجه به اهمیتی که برای جامعه قائلید، اقدامات مناسب را انجام دهید. همچنین به مصرف کنندگان نشان می دهد که شرکت شما حقیقتا به منافع جامعه فکر می کند. راه اندازی یک شرکت بشردوستانه، چیزی است که خیلی از مصرف کنندگان به آن توجه می کنند و از اینکه از چنین شرکت هایی حمایت کنند خوشحال می شوند.
کارآفرینان اجتماعی دید ما را نسبت به اجزای شرکت مان تغییر می دهند. آنها ما را وادار به درک این مطلب می کنند که گهگاهی بایستی یک کسب و کار چیزی فراتر از کسب منفعت باشد. این پیشگامان جهتی اخلاقی برای شرکت هایشان ایجاد می کنند و مشتریان به آن توجه میکنند. [۱]    
کارآفرین اجتماعی فردی است که یک مشکل اجتماعی را تشخیص می‌دهد و از مفاهیم کارآفرینی برای سازماندهی، ایجاد، و مدیریت سرمایه برای ایجاد تغییر استفاده می‌کند. کارآفرین اجتماعی به حل مشکلی می پردازد که واقعاً مشکل جامعه است و برای حل آن تقاضایی وجود دارد. قرار است برای حل مشکل محصولی تولید شود. این محصول می‌تواند خدمات اجتماعی باشد و یا یک محصول تولیدی مثل سلول‌های خورشیدی.
اگر به دنبال کسب درآمد از یک کسب و کار هستید و در عین حال مسائل اجتماعی دنیای پیرامونتان شما را نگران کرده است بهتر است یک کارآفرین اجتماعی شوید، اما چگونه؟ [۲]    جعبه‌ابزار