کارگزاریهای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مستقر در شهرستان تهران


| ۱
ردیف | کد کارگزاری | نام کارگزاری | آدرس | شماره تماس
| ۵۷۱۲۰
کن|
استان تهران شهرستان تهران بلوار آيت الله کاشاني جنت آباد جنوبي کوچه والفجر ۸ بخشداري کن دفتر شوراي بخش آقاي خان بابايي |
۴۴۴۷۵۲۶۲
۲
۵۷۱۴۰
سعیدآباد جاجرود
استان تهران- شهرستان تهران-بخش مرکزي-دهستان سياهرود-روستاي سيعد اباد اقاي اندرخواه
۷۶۲۰۰۳۰۰
۳
۵۷۱۴۱
کمرد
استان تهران -شهرستان تهران -بخش مرکزي-دهستان سياهرود-روستاي کمرد
۷۶۲۶۵۰۰۶-
۴
۵۷۱۴۲
كرشت
تهران-تهران-مركزي-سياهرود-باغ کمش اقاي شکاري
۷۶۲۵۵۶۴۶-۷۶۲۵۵۴۳۴
۵
۵۷۱۵۱
شرکت تعاوني عشايري ايل
استان تهران - شهرستان تهران - خيابان خاوران شهرک مسعوديه - خيابان شهيد کلهر مسگرآباد دفتر شرکت تعاوني عشايري ايل کلهر شهرستان تهران
۸۱۱۲۲۰۲۹ - ۸۸۸۹۷۹۵۱۲ - ۰۹۱۹۱۰۲۳۷۸۲جعبه‌ابزار