کانون جهادگران جهاد سازندگی خراسان رضوی
روند شكل گيري كانون جهادگران جهاد سازندگي[ویرایش]

در هفته آخر بهمن ماه ۵۷ كه حدود يك هفته از پيروزي انقلاب اسلامي گذشته بود يك گروه از هسته مركزي نهضت دانشجوئي كشور كه حدود ۱۵ نفر مي شدند در خيابان ايران مدرسه رفاه به حضور امام خميني (ره) رهبر فقيد انقلاب اسلامي رسيده و گزارشي از فعاليت هاي خود را عرضه نمودند . حاصل جلسه فوق تهيه طرح تشكيل نهضت مقدس ‹‹ جهاد سازندگي ›› براساس مشاركت نهضت دانشجوئي به ويژه در قالب تشكيل اردوهاي سازندگي سال ۵۸ در مناطق روستائي كشور بود كه توسط جناب آقاي عليرضا افشار تحويل آيت الله شهيد مظلوم دكتر بهشتي گرديد تا ازطريق ايشان به محضر مبارك حضرت امام (ره ) تقديم گردد .
با فرمان حضرت امام خميني (ره ) در تاريخ ۲۷/۳/۱۳۵۸جهادسازندگي تشكيل شد . آيت الله شهيد دكتر بهشتي درابتدا به عنوان نماينده ی شوراي انقلاب درجهاد سازندگي تعيين و سپس جناب حجت الاسلام ناطق نوري به عنوان نماينده امام وجناب آقاي بني اسدي به عنوان نماينده نخست وزير وآقايان عليرضا افشار ، عباس احمد آخوندي و مجتبي آلادپوش به عنوان اولين شوراي مركزي جهاد سازندگي تعيين شدند و بدينوسيله جهاد سازندگي روستاهاآغازبه كاركرد و نهضت بزرگ مقدسي را بنيان نهاد كه شكل دهنده ميراث بزرگي به نام فرهنگ ومديريت جهادي شده است .
زنده نگهداشتن اهداف معمار بزرگ انقلاب اسلامی و همچنین تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ و توسعه روحیه جهادی موجب گردید که عده ای ازجهادگران جهادسازندگی ( پس از ادغام وزارت جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي ) با برگزاری جلساتی نسبت به تشکیل " کانون جهادگران جهادسازندگی" اقدام نمایند .
پس از طی تشریفات لازم و اخذ مجوز از وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، نهايتا هیئت مدیره دفتر مرکزی کانون جهادگران جهادسازندگي توسط مجمع عمومي كانون انتخاب شدند كه اعضاء هيئت مديره در دوره دوم بشرح زير ( به مدت ۲سال ) از تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۸انتخاب شده ا ند :
۱- محمدجوادایروانی رئيس هيئت مديره
۲- محمد تقی امانپور نايب رئيس
۳- خداکرم جلالی مدير عامل
۴- علیرضا افشار عضو اصلی
۵- سید عبدالکریم رضوی عضو اصلی
۶- حسین صفائی عضو اصلی
۷- محسن امیریان عضو اصلی
۸- حسین حسینجانی عضو علی البدل
۹- عباس هاشمی عضو علی البدل
۱۰- مهندس علاء الدین پسیان بازرس اصلی به مدت ۱سال
۱۱- دکتر حسین حسنی بازرس علی البدل به مدت ۱سال .

اهداف كانون جهادگران جهاد سازندگي[ویرایش]

به منظور تحکیم و استواری پایه های اسلام ناب محمدی ( ص ) و تدوین تاریخ جهادسازندگی و تدوین ، حفظ و نشر ارزش ها و فرهنگ جهادی ، برقراری ارتباط و تعامل جهادگران و انجام فعالیت های فرهنگی ، علمی ، تخصصی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،کانون جهادگران جهادسازندگی که موسسه ای فرهنگی است ، تشکیل می گردد .

چارت تشکیلاتی دفتر مرکزی[ویرایش]

هیات مدیره (شورای مرکزی )

دفتر
مدیر کانون
۱- معاون امور فرهنگی و روابط عمومی ۲- معاون امورفنی و تخصصي ۳- معاون پشتیبانی و هماهنگی اموراستانها ۴ - معاون امورجوانان (اردوهای جهادی )

اهم اقدامات معاونت ها[ویرایش]

۱ - تشكيل شوراي هماهنگي اردوهاي جهادي
۲ - پيگيري طرح تحول اجتماعي و فرهنگي كشور ( روستائي و عشاير )
۳ - تشكيل شركت همياران سازندگي و توسعه (هست )
۴ - پيگيري تاسيس موسسه مالي و اعتباري ( بانك سازندگي )
۵ – راه اندازي سايت و انتشار ۳۰ شماره خبرنامه كانون

کانون جهادگران جهاد سازندگی استان خراسان رضوی[ویرایش]

اعضاء شورای کانون جهادگران جهاد سازندگی استان خراسان رضوی (دومين دوره ) ازتاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ به مدت ۲سال به شرح زير انتخاب گرديده اند :
آقای محسن انتظاری هروی رئیس شورا
آقای دكتر سيد محمد طباطبائي نائب رئیس شورا
آقای عبدالرضا افشار تربتی مدیر
آقای علی اکبر عرفانی منشی
آقای حبیب الله کریمیان خزانه دار
آقای مهندس خليل مهديزادگان عضو علي البدل
حجت الاسلام هاشمی گنابادی مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی (عضوافتخاری شورا )

ساختارکانون جهادگران جهاد سازندگی استان خراسان رضوی[ویرایش]

کانون جهادگران جهاد سازندگی استان خراسان رضوی ،مشابه دفتر مركزي داراي ۴ معاونت بوده و اهم فعالیت های آن در سال ۱۳۸۹ به شرح زير مي باشد :
۱ - برگزاري ۳ اردو ي دانشجوئي نوين جهادگران با موضوع ( توليد ، اشتغال و توسعه روستائي ) دربخش ميان جلگه شهرستان نيشابور ( روستاي احمد آباد و روستاي فديشه ) و شهرستان خليل آباد
۲ - برگزاري كارگاه آموزشي بيمه محصولات كشاورزي براي ۵۱ نفر ازمروجين روستائي .
۳ - راه اندازي نمايندگي هاي كانون در۲۶ شهرستان و ۹ نمايندگي درمراكز وابسته به جهاد كشاورزي و تعيين مسئولين نمايندگي ها۰
۴ – خريد سهام شركت همياران سازندگي ( هست ) براي كانون جهادگران استان (توسط اعضاي شورا واعضاي كانون در سطح استان ).
۵ - خريد سهام موسسه مالي اعتباري (بانك سازندگي) براي كانون جهادگران استان .
۶ - اخذ وام سه مليون توماني براي هر نفرازاعضاء شوراي مركزي كانون جهادگران (جهت تامين اعتبار هزينه هاي جاري كانون ) از تعاوني اعتبار و واريز به حساب كانون .
۷ - پيگيري عقد قرارداد با :
۱ - مديريت هماهنگي ترويج (اجراي طرح بسيج سازندگي ، باشگاه كشاورزان جوان )
۲ - سازمان تعاون روستائي
۳ - گروه مطالعات توسعه روستائي سازمان .
۴ - استانداري خراسان رضوي (طرح روستاي اسوه ، طرح اشتغال آسان ) .
۸- پيگيري مقدمات اجراي قرارداد كانون مركز با معاونت فرهنگي واجتماعي وزارت كشور(طرح تحول اجتماعي و فرهنگي روستا يي و عشايري )
۹- سركشي دانشجويان اردو ها و مسئولين كانون استان از شهرستان نيشابور ( روستاي فديشه و روستاي احمد آباد ) و شهرستان خليل آباد و پيگيري پروژه هاي در دست اقدام .
۱۰- شركت در جلسات گردهمائي كانون جهادگران دفتر مركزي و كانون هاي سراسر كشور. (تهران ، بندرعباس) به تعداد ۶ مرتبه
۱۱- برگزاري اولين گردهمائي مسئولين نمايندگي هاي كانون جهادگران جهادسازندگي استان در ديماه ۱۳۸۹ كه به نتايج زير انجاميد :
۱ – تامين مكان و تجهيز نمايندگي ها ۲ - عضوگيري بر اساس سهميه تعيين شد ه به تعداد ۱۵۰۰ نفر ۳ - دريافت حق عضويت سال ۱۳۸۹
دومين گردهمائي دراسفند ماه ۱۳۸۹ به منظور توضيح و توجيه نسبت به سه موضوع : ۱ - تاسيس موسسه مالي و اعتباري ( بانك سازندگي )
۲ – طرح تحول اجتماعي در روستاها و مناطق عشايري۳ – گزارش چگونگي اجراي سه برنامه ابلاغ شده در اولين گردهمائي ، تشكيل گرديد
۱۲ – تشكيل تعداد ۲۱ جلسه شوراي كانون جهادگران استان در سال ۱۳۸۹ با حضور حجت الاسلام حاج آقاي هاشمي مسئول محترم حوزه نمايندگي ولي فقيه سازمان در محل دفتركار ايشان .
۱۳– تامين دفتر كانون جهادگران استان و تجهيز آن .
۱۴ – پيگيري تهيه كتاب (( روستا در جنگ و جهاد )) ۵ مورد .
۱۵ - تهيه و چاپ كتاب (( دل نوشته هاي جهادي ۱ )) با همكاري حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان .
۱۶ – چاپ ۱۵۰ بنر ويژه جمعه بازار روستاي احمد آباد نيشابور .
۱۷ – توزيع تعداد ۳۰ شماره نشريه و خبر نامه به تعداد ۶۰۰۰ نسخه ( دريافتي از دفتر مركزي ) .
۱۸– تشكيل جلسه مشترك اعضاي شورا و هيئت مديره سه كانون (جهادگران ، سنگر سازان ، بازنشستگان )جهاد سازندگي استان .
۱۹ – تشكيل جلسه با رئيس سازمان و ارسال نامه همكاري مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ها با نمايندگي هاي كانون جهادگران .
۲۰ – تهيه برنامه پيشنهادي (درآمد ها - هزينه ها ) سال ۱۳۹۰ جهت ارائه به شوراي كانون جهادگران استان .
۲۱ – پيگيري تشكيل ساير معاونت هاي كانون جهادگران استان خراسان رضوي .
۲۲- بازديد يك روزه دانشجويان جديد ومسئولين نمايندگي هاي كانون شهرستان ها و مراكز تابعه سازمان از فعاليت هاي اردوي نوين جهاد گران در روستاي احمد آباد و روستاي فديشه .

عبدالرضا افشار

پیوندها[ویرایش]

کانون جهادگران جهاد سازندگی خراسان رضوی    


رده‌های این صفحه : گروه های جهادی
جعبه‌ابزار