کانون خدمت رسانی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران


سال ۸۲ را رهبر عزیزمان سال نهضت خدمت رسانی به مردم نامیده بودند. چند تا دانشجوی بسیجی دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند بروند اردوی جهادی مناطق محروم تحت عنوان“طرح خدمت رسانی“. دانشجویان در سه تیم آموزش ، درمان و کشاورزی رفتند بلده در مازندران.
بعد از آن پنج دوره دیگر اردوی خدمت رسانی در مناطق بازفت(کهکیلویه و بویراحمد) ، دیشموک(چهارمحال و بختیاری) و قوشخانه(خراسان شمالی) برگزار شد.
به مدد الهی امسال هفتمین دوره طرح خدمت رسانی برای دومین بار متوالی در منطقه قوشخانه از توابع شیروان در خراسان شمالی برگزار خواهد شد.گروه بهداشت و درمان[ویرایش]


اگر چه در نگاه اول وظیفه گروه پزشکی درمان قطعی به نظر میرید ولی هدف اصلی این گروه آموزش مسایل بهداشتی و ارتقا سطح کیفی سلامت و نهادینه کردن سالم زندگی کردن در مردم منطقه است.
این گروه شامل ۴ تیم مختلف است که در حوزه های تخصصی به فعالیت می پردازند.
تیم درمان: هدف این تیم، درمان روستائیان بر طبق مراجع بیماران و اطلاعات به دست آمده از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی است و تعضای این تیم به صورت کاملا تخصصی انتخاب می شوند.
تیم دندانپزشکی: با ارائه خدمات دندانپزشکی و آموزش نحوه صحیحی نگه داری دندان می پردازند.
تیم مامایی: به مسائل مربوط به دوران قبل و بعد از بارداری ، و آموزش به قابله های محلی می پردازد.
تیم آموزش بهداشت: عملکرد این تیم در راستای ارتقای سطح بهداشت منطقه و آ»وزش مسائل بهداشتی بر اساس گروه های سنی مختلف است.


گروه آموزش[ویرایش]

آموزش مسائل فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی و... از جمله محورهای فعالیت این گروه می باشد. اعضای این گروه علاوه بر توان بالای برقراری ارتباط از اطلاعات کافی نیز در زمینه کاری خود بهره مند باشند.


گروه پژوهش[ویرایش]


این گروه در سه مرحله فعالیت های خود را ساماندهی می کند. قبل از طرح اعضای گروه پژوهش به جمع آوری اطلاعات در مورد منطقه می پردازند و در صورت احتیاج و تقاضای سایر گروه ها این اطلاعات را در اختیار آن ها قرار می دهند. در زمان حضور در منطقه نیز پژوهش و تحقیق در مورد وضعیت توسعه روستایی و یا یکی از مسائل مبتلا به منطقه( که از قبل از شناسایی شده اند) در دستور کار این گروه قرار می گیرد. در مرحله پس از طرح، داده ها و اطلاعات به دست آمده ببرسی و تفسیر و سند مکتوب در مورد آن مسئله ایجاد خواهد شد.


کشاورزی و دامپزشکی[ویرایش]

هدف اصلی گروه کشاورزی ترویج و آموزش روش های صحیح کشاورزی و ارائه طرح به مرکز جهاد کشاورزی منطقه برای بهبود بخش کشاورزی منطقه است.
همین طور با توجه به اهمیت دام و دامداری در زندگی اکثر روستائیان، این گروه با آموزش بهداشت و پیشگیری از بروز بیماری های دام و همچنینی جلوگیری از سرایت بیماری های مشترک بین انسان و دام به روستائیان دارد.

پیوندها[ویرایش]

کانون خدمت رسانی به مناطق محروم    


رده‌های این صفحه : گروه های جهادی
جعبه‌ابزار