کانون فرهنگی هنری یاد یاران لامشکن علیا


دلم اشکوری می خواهد آباد،برخوردار و مث همیشه سبز و دوست داشتنی .
بخاطر همین بهمراه یکی از دوستانم آقای جمشید قربانیان وبا همکاری هیات امنای مسجد محل ، تصمیم گرفتیم کانون یاد یاران لامشکن علیا که زیر مجموعه دبیرخانه کانونهای مساجد گیلان است رو تاسیس کنیم.
اشکور ما با وجود داشتن انسانهای فرهیخته و مستعد ،محرومیت های فراوان عمرانی و فرهنگی دارد لذااز شما همشهریان عزیزم خواهشمندم دست ما را دراین مسیر به گرمی بفشارند .
منتظر همیشگی دلنوشته ها و نظرات شما :
هدایت شمسی لامشکن
shamsishomal@yahoo.com
کانون فرهنگی هنری یاد یاران لامشکن علیا    


رده‌های این صفحه : وبلاگ های روستایی
جعبه‌ابزار