کانی کوزله


شهرستان مریوان استان کردستانجعبه‌ابزار