کرد کوی


كردكوئ استان گلستان


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان چهاركوه
درازنو/رادکان/سالی کنده/سركلاته خراب شهر/کنداب/چمن ساور/حاجي ابادكوهپايه/ايستگاه چوب/راهداري خانه/دكل تلويزيون/ جهان نما /حاجي اباد/ یزدان محله

← دهستان سدن رستاق شرقي
چقر / درودمحله / زراع محله /اسلام ابادشاده/ گرجی محله /مفيداباد/ مهترکلاته / میاندره / نامن / یساقی /امام زاده روشن اباد/غلام اباد// دنگلان /محمداباد

← دهستان سدن رستاق غربي
النگ / ایلوارپنجدانگه / ایلواریکدانگه / بالاجاده /بديل اباد/ چهارده /خرم اباد/ قلندرایش /کريم آباد (شيخ کريم)/

← شهرها
كردكوئ/سركلاته خراب شهر/النگ/ مهترکلاته /يساقي/بالاجاده/چهارده/ايلواريكدانگه/سالي كنده/میاندره/دنگلانجعبه‌ابزار