کشت خربزه زیرپلاستیک در شهرستان شوش


کشت خربزه زيرپلاستيک درمزارع شهرستان شوش درفصل زراعي جاري

کشت خربزه زيرپلاستيک درمزارع شهرستان شوش درفصل زراعي جاري ارقام مختلف خربزه بصورت زير پلاستيک در سطح ۸۰۵ هکتاردر اراضي کشاورزي کشت گرديده.


کمیته روستایی و عشایری شهرستان شوشجعبه‌ابزار