کمربن


کمربن، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل در استان مازندران ایران.
جمعیتاین روستا در دهستان چلاو قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۲۴ نفر (۵ خانوار) بوده‌است. [۱]    جعبه‌ابزار