کندوان


ابهام زدایی
کندوان شهرستان تبریز
ده ها کران چندتایی، جفتی، تکی، مخروطی شکل و دوک مانند، یکی از بهترین مناظر طبیعی ایران را مجسم ساخته است. گفته می شود از دهانه های آتشفشان سهند و دیگر کوه های آتشفشان اطراف، طی هزاران سال مواد مذاب بیرون می جهیده که این گدازه ها در طی قرون متمادی تغییر شکل داده و به فرم اکران درآمده است و به تدریج قسمت های کم تر سخت کران ها ریخته و قسمت های سخت تر باقی مانده و وضعیت کنونی را که بیش تر به معجزه طبیعی شباهت دارد ایجاد کرده است. در سال های اخیر، هتلی در این روستا ساخته شده که گردشگران می توانند در آن ساکن شوند. [۱]

فهرست مندرجات
۱ - منابع

منابع[ویرایش]
 
۱. روستاهای ایران    
جعبه‌ابزار