کندیس کلا


شهرستان نوشهر استان مازندرانجعبه‌ابزار