کیار


كيار استان چهارمحال و بختیاری


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان كيارشرقي
دزک/سرتشنیز/قلعه سلیم/گشینرجان/موسي اباد/

← دهستان كيارغربي
حاجي اباد/شهرك زوردگان/قلعه ممکا/اميراباد/تشنیز/جعفراباد/خراجی/دره بيد/سلم/اسلام اباد/قلعه تك/همائی

← دهستان دستگرد
ایرانچه/خيراباد/دستگردامامزاده/سورک/قطب صنعتي

← شهرها
شلمزار/گهرو/دستنا/دزک/دستگردامامزاده/خراجی/سرتشنیز/گشينرجان/تشنيز/سلم

بخش ناغان[ویرایش]


← دهستان ناغان
باجگیران/بردبردان/جغدان/جعمان/چهارطاق/چهراز/چهرازگون/دم اب/ده نوسفلي/ده نوعليا/رودارود/عادل اباد/فرخور/كرچ عليا/کردان/گاوتوت/گوشه/معدن گل سفيد/مهریک/انجیرچک/بطه وند/جنده بلاغ/له درازعلياوسفلي/كرچ سفلي

← دهستان مشايخ
اب سفيد/ابگلور/برنجگان/پوراز/پیرنسا/جوزستان/دره بيد/دره عشق/دره یاس/دوپلان/دورك شاپوري/رحيم اباد/ابشاران سفلي/ابشاران عليا/فيروزاباد/كاونددرويشان/ تخته چوب/مزرعه موسي محمدتقي/معدن/سررک/كل كله/شهرك دورك/شهرك گل سفيد/اسلام اباد/شهرك بره مرده/شهرك بلوط سبز دورك انارئ/سرتنگ محمود/

← شهرها
ناغانجعبه‌ابزار