گردشگری سبز


اگرچه در بعضي از كشورها اصطلاح «گردشگري سبز» به گردشگري روستايي اطلاق مي‌شود(يعني گردشگري در مناطق سبز)، اما اغلب براي توصيف نوعي از گردشگري به كار مي‌رود، كه بيشتر طرفدار محیط زیست است. اين نوع گردشگري با نام‌هاي مختلف مانند« گردشگری مسئول »، « گردشگری انعطاف‌پذیر »، « گردشگری سودمند » يا « گردشگری بدیل » شناخته شده است، گردشگری سبز بهترين روش براي توسعه ارتباط همزيستي بين محيط زيست طبيعي و اجتماعي است. به عبارت ديگر، افزايش توجه به اثرات زيانباري كه برخي از انواع گردشگري در محیط زیست ايجاد مي‌كند سبب شكل‌گيري نوع خاصي از گردشگري به نام گردشگري سبز شده است.
در مجموع برخي از محصولات گردشگري يا انواع متفاوت گردشگري، جزو گردشگري روستايي به حساب مي‌آيد. ولي با آن برابر نيستند. براي مثال گردشگري كشاورزي به هر نوع گردشگري كه به طور مستقيم با كشاورزي(مزرعه) مرتبط است اطلاق مي‌شود و شامل اقامت در مزارع، اتاق‌ها يا چادرزدن، بازديدهاي آموزشي، خوراك، فعاليت‌هاي تفريحي و فروش محصولات كشاورزي يا صنایع دستی است.

فهرست مندرجات
۱ - جستارهای وابسته

جستارهای وابسته[ویرایش]

گردشگری روستاییجعبه‌ابزار