گردشگری سلامت


گردشگری وسلامتی:
سلامت یک گردشگر مهمترین رابطه گردشگری و سلامت است . بوشل برای اولین بار چارچوبی مفهومی را ارائه داد که تعامل گردشگری و سلامت از دید گردشگری سلامت (با بررسی تندرستی و بیماری ، ارتقاء سلامت و جلوگیری از بیماری) را مورد توجه قرارداد .
بنابر تحقیقات انجام شده ؛ بیست تا پنجاه درصد گردشگران با نوعی بیماری در طول سفر مواجه میشوند . البته این بیماریها معمولاً خیلی حاد نبوده مگر در انواعی از گردشگری مانند گردشگری مخاطره آمیز که رفتار گردشگر با خطرپذیری زیادی همراه باشد .

سلامتی و صحت گردشگران ؛ نه تنها برای خود آنها حائز اهمیت است ، بلکه در رفاه اقتصادی جامعه میهمان و میزبان نیز نقش بسزایی دارد .تاریخچه و سابقه گردشگری سلامت[ویرایش]

گردشگری سلامت ، صنعتی جدید ولی با پیشینه ای قدیمی است . برای شناختگردشگری سلامت ، بهتر است نخست مفهوم سلامت درک شود . واژه سلامت (Healthcare)به معنای جلوگیری ، درمان و مدیریت بیماری و حفظ سلامتی ذهنی و فیزیکی در طی ارائه خدمات حرفه ای پزشکی و پرستاری است . طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)، " سلامت "در برگیرنده کلیه کالاها و خدماتی است که به منظور ارتقای بهداشت و سلامتی به کار گرفته میشوند که شامل مداخلات پیشگیرانه ، درمانی و تخفیف بیماری ، چه در ارتباط با افراد و چه به صورت گروهی و جمعیتی میباشد . مفهوم " سلامت نوگرا "(Modern Healthcare)بستگی به گروهی دارد که شامل حرفه ای های آموزش دیده است که به صورت یک تیم میان دانشی (Interdisciplinary Team)گرد هم آمده و درحال ارتقاء و پیشرفت دائمی میباشند . صنعت سلامتی یکی از بزرگترین و سریع الرشدترین صنعت های جهان است . بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته صرف " سلامت " میشود که بخش عمده ای از اقتصاد این کشورها تشکیل را میدهد . مدل پزشکی در زمینه سلامت ، بر پایان بخشیدن به بیماری با توجه به تشخیص و درمان موثر ، متمرکز میشود . در مقابل ؛ مدل اجتماعی سلامت بر تغییراتی که میتواند در جامعه و شیوه زندگی مردم به وجود آمده و جمعیت را سالمتر سازد ، تأکید دارد .
آبهای گرم از قدیم الایام با آرامش و تجدید قوای جسمی و دماغی انسان ملازم بوده است . در زبان بین المللی کلمه Spaکه ریش بلغاری دارد (یا از کلمه لاتین espaبه معنی چشمه و یا sparaگرفته شده) به صورت ژنریک برای مناطق دارای آبهای معدنی و گرم که جهانگردان برای استراحت و درمان به آن پناه میبرند درآمده است . استفاده کنندگان از اینگونه مناطق قرنهاست که در آب های گرم آب تنی میکنند ، از آب چشمه های معدنی می نوشند و از ویژگیهای گِل های غنی برای مقاصد آرایشی و لجن درمانی استفاده میکنند .

مراجعین به اینگونه اسپاها را اغلب بیمارانی که از انواع ناراحتی های پوستی ، دردهای روماتیسمی ، ورم مفاصل ، خستگی و فرسودگی مفرط جسمی ، نقرس ، التهاب مهره ها و ستون فقرات علاوه بر ناراحتی های گوارشی و تنفسی عذاب میکشند ، تشکیل میدهند .

برای حداکثر نمودن مطلوبیت سفر ، تسهیلاتی از قبیل کتابخانه ، تماشاخانه ، تالار موسیقی و زمینهای بازی برای مفرح کردن اوقات گردشگران ایجاد شده است . به طوریکه امروزه مردم نه فقط برای آب درمانی ، بلکه به قصد استفاده از انواع سرگرمی های اجتماعی به این مناطق سفر میکنند .

شواهد و آثار فراوانی از اهمیت آبهای معدنی و گرم نزد ایرانیان وجود دارد . چشمه های معدنی مناطق مختلف ایران دارای بیش از ۳۰ عنصر معدنی از قبیل منیزیم ، پتاسیم ، سولفور ، کلسیم و غیره هستند و برخی از آنها از خواص رادیواکتیویته برخوردارند .

گردشگری سلامت ؛ بخشی کوچک اما مهم و رو به رشد از بازار گردشگری را به خود اختصاص داده است . بازار گردشگر سلامت در مقا سه با د گر انواع گردشگر با نرخ رشد بس ار ب شتر رشد م نما د . متوسط رشد صنعت گردشگر به طور عام ۳/۴ درصد است . ا ن در حال ست كه ، حداقل نرخ رشد كه برا بازار گردشگر سلامت برآورد شده است ۱۰ درصد م باشد


← کازن
گردشگران سلامت در تعریف کازن ؛ گردشگران و یا میهمانانی هستند که بخشی از زمان خود را به فعالیتهای پزشکی خاص اختصاص داده و بقیه زمان را مطابق خواسته های خود صرف مینمایند .
خدماتی که گردشگری سلامتی برای افراد سالم و به منظور پیشگیری از ابتلاء به بیماری ارائه میدهد به دو قسم تقسیم میشوند :
اول)اقداماتی که به منظور جلوگیری از ابتلاء به بیماریهای خاص صورت میگیرد . برای مثال ؛ ارائه غذاهایی با کالری پائین و برنامه های کاهش وزن برای افرادی که زمینه ابتلاء به بیماریهای تصلب شرایین و چربی دارند را میتوان در این دسته قلمداد نمود .
دوم)که به آن گردشگری تندرستی گفته میشود ، با اقامت در دهکده های سلامت و هتل های اسپا همراه است و گردشگران خدماتی همچون ماساژ ، فیزیوتراپی و یوگا دریافت میدارند .


گردشگری سلامت و اقسام آن به صورت ذیل تعریف میشوند[ویرایش]


← گردشگر سلامت (Health Tourism)
سفر سازمان افته از محیط معمول زندگی به منظور حفظ سلامتی یا انجام معالجه برای حصول مجدد سلامت جسم و ذهن فرد است . در این خصوص ؛ گردشگری سلامت ، دارای اقسام گردشگری پزشکی ، گردشگری درمانی و گردشگری تندرستی میگردد که به صورت ذیل تعریف میشوند :

← گردشگری پزشکی ((Medical Tourism
مسافرت به منظور درمان بیماری های جسمی یا انجام نوعی از عمل های جراحی تحت نظارت پزشکان در بیمارستان ها و مراکز درمانی را گردشگری پزشکی گویند .

← گردشگری تندرستی (Wellness Tourism)
مسافرت به دهکده های سلامت و مناطق دارای چشمه های آب معدنی و آب گرم (اسپاها) برای رهایی از تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی و در مواردی که گردشگر ، بیماری جسمی مشخصی نداشته باشد را گردشگری تندرستی گویند .

← گردشگری درمانی (Curative Tourism)
مسافرت به منظور استفاده از منابع درمانی طبیعی (آبهای معدنی ، نمک، لجن و غیره) جهت درمان برخی بیماریها یا گذران دوران نقاهت تحت نظارت و مداخله پزشکی را گردشگری درمانی گویند .

پیوند ها[ویرایش]

شهرسلامت شیراز    جعبه‌ابزار