گرده لائین


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار