گروه جهادی حیات طیبه


تأسيس ۸ کتابخانه گردشی در روستاهاي سر فيروزآباد استان کرمانشاه


معرفی فعالیت ها[ویرایش]

مسئول گروه جهادي حيات طيبه از تأسيس ۸ كتابخانه گردشي در روستاهاي سرفيروزآباد استان كرمانشاه خبر داد كه امور مربوط به اداره و هماهنگي آن ها با همكاري خود روستائيان به انجام مي رسد.
سيد حسين سيد سامعي در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار مرکز اطلاع رسانی سازمان بسیج سازندگی ؛ برگزاري نمايشگاهي شامل غرفه هاي كتاب، حجاب و عفاف، خاطرات شهدا، دستاوردهاي گروه جهادي حيات طيبه و غيره را از اقدامات اين گروه جهادي در سال ۹۱ عنوان كرد و افزود: اين نمايشگاه كه در مناطق محروم كرمانشاه برپا شد، مورد استقبال اهالي قرار گرفت اما متأسفانه برنامه ريزي خوبي براي اطلاع رساني در اين زمينه نداشتيم.
وي با بيان اينكه در اردوي امسال هم اين نمايشگاه در مناطق محروم سرفيروزآباد كرمانشاه داير مي شود، ادامه داد: از سال ۸۸ تا كنون با برپايي ۲۵ اردو، تقريباً نقاط قوت و ضعف اردوهاي جهادي خود را شناخته ايم و بر همين اساس از ۲۰ فروردين نيز اردوي ۱۰ روزه فرهنگي خود را در اين مناطق برگزار مي كنيم.
مسئول گروه جهادي حيات طيبه گرايشات فرقه اي و رواج آموزه هاي خرافي را يكي از مهمترين مشكلاتي دانست كه معمولاً در بافت روستايي كشور به چشم مي خورد و در اين زمينه تصريح كرد: منطقه فعاليت ما در سرفيروزآباد كرمانشاه نيز از همين جهت منطقه اي ويژه است و به همين دليل سعي مي كنيم با حضور در منطقه، برنامه هاي فرهنگي مقتضي را به انجام برسانيم.
وي دين اسلام را به خورشيد عالم تابي تشبيه كرد كه با درخشش خود تمام اين انحرافات را ازبين مي برد و گفت: اصل كار ما در مناطق محروم تبليغ است و در اردوي جهادي خود كه با حضور حدود ۴۰ نفر از برادران و خواهران انجام مي شود تلاش مي كنيم زيبايي هاي اسلام را در معرض ديد جوانان در مناطق محروم قرار دهيم.
سيد سامعي در همين رابطه افزود: ما در فعاليت هاي فرهنگي خود، سه قشر دانش آموز، جوان و خانواده ها را از يكديگر تفكيك كرده ايم كه ارائه برنامه مناسب براي هريك از اين گروه ها حساسيت و اهميتي خاص دارد.
وي در خصوص اقدامات اين گروه گفت: ارائه مشاوره هاي خانوادگي و فرهنگي، هماهنگي با كانون فرهنگي آموزش به منظور دريافت بورسيه براي دانش آموزان نخبه و با استعداد جهت آمادگي براي شركت در كنكور و برگزاري مسابقات مختلف براي جوانان از برنامه هاي اين گروه در مناطق محروم است.
سيد سامعي با بيان تأسيس ۸ كتابخانه گردشي در روستاهاي منطقه سرفيروزآباد گفت: كتابداران اين كتابخانه ها از ميان خود اهالي انتخاب شده اند كه با هماهنگي آن ها، كتاب هاي موجود در هريك از اين كتابخانه ها در ميان ۸ كتابخانه در گردش است تا اهالي به بهترين نحو از تمام كتاب هاي موجود استفاده كنند.
وي با اشاره به گرايش جوانان روستايي به تماشاي شبكه هاي ماهواره اي و هجوم فرهنگي دشمنان از اين طريق عنوان كرد: عدم دريافت سيگنال هاي شبكه هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در اين منطقه يكي از دلايل بروز اين مشكل است كه با تشكيل يك كار گروه خاص مي توان برنامه ريزي در اين زمينه را در دستور كار قرار داد.
مسئول گروه جهادي حيات طيبه در پايان تصريح كرد: بايد به اين نكته هم توجه داشت كه نبايد هر موضوعي تحت عنوان جذاب سازي براي جوانان طرح شود، بلكه بايد برنامه ريزي دقيقي در اين حوزه ها صورت گيرد.

منبع[ویرایش]

مرکز اطلاع رسانی سازمان بسیج سازندگی


رده‌های این صفحه : گروه های جهادی
جعبه‌ابزار