گشنیز


گشنیز، تصفیه کننده قوی آب


فیلترهای تصفیه کربن فعال و یا رزین های تبادل یونی که در کشورهای صنعتی به کار گفته می شد به دلیل هزینه های بالا و عدم دسترسی عموم به آن باید به تصفیه سازی طبیعی مانند گشنیز تبدیل گردد.
؛ شیمی دان ها از ساخت تصفیه کننده گشنیزی جهت پایش آب خبر دادند.
پژوهشگران دانشگاه راکلاس می گویند با الهام از روشی در جنوب شرقی آسیا موفق به ساخت سیستم تصفیه ی آب به کمک گشنیز و جعفری تایلدنی شدند که حتی قابلیت جذب فلزات سمی آب و سرب را نیز دارد.
آب آشامیدنی سالم به عنوان یکی از معضلات و کمبودهای شهر و روستا بوده و افراد همواره به دنبال تهیه آب توسط روش های مختلف بودند که با وجود شهرها و گسترش روش های صنعتی این کار به کمک روش های مصنوعی و صنعتی ممکن شده است.
به گفته محققان روش جدید یعنی تصفیه با گشنیز بسیار مقرون به صرفه بوده و در مقایسه با روش های قبلی که مشکلات فراوانی را به همراه دارد بسیار ساده می باشد.
پژوهشگران استفاده از فیلترهای تصفیه کربن فعال و یا رزین های تبادل یونی تاکنون مرسوم بوده اما هزینه ی زیادی را برای مصرف کنندگان به دنبال دارد.
پژوهشگران می گویند دیوارهای غش سلول گیاه گشنیز به دلیل جذب آلی فلزات و سنتز فوق العاده راز تصفیه کنندگی آن است که کار را برای تسفیه ساده نمود.
طولانی بودن فرآیند تصفیه و حجم بالای سبزی گشنیز در هنگام تصفیه دو عامل ضعیف شمردن این روش است که محققان امیدوارند با تلفیق این روش با تکنیک دیگر بتوانند این نقاط ضعف را برطرف کنند.

باشگاه خبرنگارانجعبه‌ابزار