گهرو


شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاریجعبه‌ابزار