گوگرچین لو


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار