یولاف وحشی


مبارزه با يولاف وحشي( جو دوسر )
یولاف وحشی ، Avena Fatua ، گیاهی است یکساله ، تک لپه ای و از خانواده گندمیان که ارتفاع آن به یک متر می رسد . این گیاه گل آذین خوشه ای خیلی باز و پانیکول منظمی دارد که در تمام جهات به طور یکنواخت رشد می کند .


خصوصیات گیاه شناسی[ویرایش]

یولاف وحشی ، Avena Fatua ، گیاهی است یکساله ، تک لپه ای و از خانواده گندمیان که ارتفاع آن به یک متر می رسد . این گیاه گل آذین خوشه ای خیلی باز و پانیکول منظمی دارد که در تمام جهات به طور یکنواخت رشد می کند . سنبلچه های آن منفرد و از پهلو فشرده شده اند ، و در هر یک از آنها ۲ تا ۳ گل ریشک دار دیده می شود که معمولا گل انتهایی آن عقیم است . پایه این سنبلچه ها تقریبا ۲ سانتیمتر طول دارد .
گلوم های فوقانی و تحتانی با یکدیگر مساوی و طول آنها به ۸ میلیمتر می رسد . قاعده گلوم ها با موهای سفید یا قهوه ای رنگ خشن و طویلی پوشیده شده است و از وسط آن رگبرگ میانی و از نزدیکی قاعده گلومل ریشک طویل و زانوداری خارج می شود که قاعده آن پیچیده و تابیده به نظر می رسد . گل این گیاه سه پرچم دارد و دانه در داخل گلومل باقی می ماند .
ساختمان ظاهری یولاف در نواحی مختلف نسبت به نوع زمین تغییر می کند ، مثلا در نواحی پست و شنی از هر بوته چند ساقه باریک منشعب می شود ، برگ ها کوتاه ، سخت و مقاوم و غلاف آن را موهایی پوشانده است . ولی در اراضی حاصلخیز و مرتفع بوته ها منحصرا یک ساقه نسبتا قوی دارند ، برگ هایشان دراز بوده غلاف آنها معمولا بدون مو است .

تکنیک های جستجو[ویرایش]

نکته مهم برای شناسایی یولاف وحشی از گندم و جو جستجوی وجود یا عدم وجود گوشوارک است ( آویزه های گوش مانندی که دور ساقه پیچیده شده اند در محلی که برگ به ساقه متصل شده ) . گندم و جو دارای این گوشوارک ها هستند در حالی که یولاف وحشی فاقد آنهاست . اگرچه این علف های هرز به طور تصادفی در کشتزارها پراکنده هستند . با دقت همه نقاط پست کشتزار را به دنبال این گیاه جستجو کنید ، یولاف وحشی خاک های مرطوب را ترجیح می دهد . آگاه باشید که مقاومت در برابر علف کش ها یکی از مشکلات جدی در مقابله با یولاف وحشی است و در مورد این علف های هرزی که به نظر مقاوم شده می رسند ، دقت بیشتری داشته باشید . بهترین زمان برای جستجوی این گیاه بعد از بیرون آمدن سر یولاف وحشی و ظاهر شدن آن است .

تأثیرات بر کیفیت محصول[ویرایش]

وجود یولاف وحشی در غلات باعث افزایش رقابت می شود و در نتیجه باعث کاهش عملکرد و کیفیت محصول می گردد .

← فقدان آستانه ای / بازده محصول
رقابت یولاف وحشی برای نور ، رطوبت و مواد غذایی منجر به فقدان بازده محصول در محصول می شود . جو و کلزا رقابت کنندگان قوی هستند . گندم متوسط ، یولاف وحشی و کتان رقابت کنندگان ضعیفی هستند . عملکرد بیشتر بستگی به تعداد یولاف وحشی در هر متر مربع مرحله رشد این گیاه و محصول دارد . یولاف وحشی با گندم بسیار رقابت دارد . ۱۰ یولاف وحشی که بدون چک کردن باقی بماند البته در یک متر مربع می تواند بازده محصول جو ، کلزا و گندم را تا ۱۰% و بازده کتان را تا ۲۰% کاهش دهد .

بیولوژی[ویرایش]

یولاف وحشی یک علف هرز یکساله است که به وسیله دانه تکثیر می شود . گیاه جوان برگ هایی دارد که بر خلاف جهت عقربه های ساعت پیچیده اند و در این زمان گوشوارک ندارد . در لبه های برگ کرک هایی و زبانک لایه ای وجود دارد . در نمونه بالغ این گیاه ساقه ها صاف و عمود هستند و بلندی آنها به ۱۵۰ سانتیمتر می رسد . برگ های این گیاه شبیه یولاف زراعی است . سر این گیاه یک گل آذین باز و سنبلک آن شامل ۳- ۲ گلچه (تا ۷) است . گل آذین ممکن است در حدود ۲۵۰ دانه داشته باشد و رنگ آنها از سیاه ، قهوه ای ، خاکستری ، زرد تا سفید تنوع دارد.
دانه ها در محل برخورد برگ و شاخه با ساقه کرکی هستند و در نقطه اتصال دانه یک Scar حلقوی دارد . این دانه ها می تواند ۸-۷ سال در خاک به طور نهفته باقی بماند ، اما بیشتر دانه ها در طول ۲ سال جوانه می زنند . شرایط گرم و خشک و پائیزی دوران نهفتگی دانه را سریعتر از بین می برد ، اما این دوران می تواند مجددا بهار آینده تحت شرایط خاک مرطوب و دمای پائین به وجود آید . یولاف وحشی آب و هوای خنک و خاک مرطوب را ترجیح می دهد .

دینامیک های بانک های دانه[ویرایش]

طول عمر دانه های یولاف وحشی مسئله ای کاملا بحث انگیز است . علی رغم عقیده عمومی ، همه شواهد نشان می دهد که دانه های یولاف وحشی زندگی نسبتا کوتاهی دارند . کویل و کارتر (۱۹۶۸) اعلام کردند که تعداد کمی از دانه ها که در خاک دفن شده بودند بعد از ۱۸ ماه زنده مانده است . آنها در مطالعاتشان نشان دادند که دانه های اولیه نسبت به دانه های ثانویه عمر کوتاه تری دارند . هیچ دانه ای در سطح خاک زنده نمی ماند ، تقریبا هیچ دانه ای بعد از ۴ سال دفن شدن در گلدان های بیرون از ساختمان زنده نمی ماند . در این مورد عمق دفن و روش هایی که منجر به خرابی خاک می شود ، مهم نیست .
از این مطالعات به این نتیجه می رسیم که دانه های یولاف وحشی زندگی بسیار طولانی ندارند و نیمه عمر آنها تقریبا ۶ ماه است . در پویایی شناسی بانک بذر ، نیمی از دانه ها در ۶ ماه تحلیل می روند ، ۷۵% از آنها در ۱۲ ماه و بیش از ۹۲% آنها پس از ۲ سال تحلیل می روند ، و بدین گونه بانک دانه تقریبا بعد از ۳ سال به اتمام می رسند . این اطلاعات به وسیله اطلاعاتی از فیلیپاتس (۱۹۷۵) و مارتین فلتون (۱۹۹۳) تأیید می شوند که نشان دهنده کاهش هایی در بانک دانه معادل به ترتیب ۶/۹۹% و ۹۵% است . این نتایج در نتیجه محصول دهی تابستانی و دوچرخه آیش متوالی زمستانی به دست می آید . مفهوم مدیریتی این است که اگر دانه های ورودی (داده) کاهش یابد ، بانک دانه نیز به سرعت کاهش می یابد . عامل مهم برای کنترل همراه با موفقیت یولاف وحشی باعث ممانعت از تولید بذر می شود . این امر به وسیله تناوب محصولات تابستانی که شامل آیش زمستانی هستند ، تناوب چراگاهی ، محصول علوفه دامی ، آیش طولانی یا استفاده از spray-topping انتخابی موثر است .

توسعه یولاف وحشی[ویرایش]

یولاف وحشی به عنوان مسئله آفرین ترین علف های هرز از طرف تولید کنندگان گندم و جو در بسیاری ایالت های غربی درجه بندی شده است . این علف ها بیشتر از ۲۸ میلیون هکتار از غلات دانه ریز را در ایالات متحده مورد هجوم قرار دادند و در نتیجه کمبود بازده محصول سالانه محاسبه شده و هزینه تولیدی معادل ۳۰۴ میلیون دلار را منجر می شود . بازده محصولات جو و گندم به شدت تحت تأثیر هجوم یولاف وحشی قرار دارند . تنها یک گیاه یولاف وحشی در فوت مربع می تواند بازده محصول را تا ۱۲% در گندم بهاری و ۱۸% در جو بهاری کاهش دهد. یولاف وحشی مانند جو و گندم رشد می کند . تنها استثناء وضعیت قرار گرفتن گره غلاف برگ اولیه در زمان رشد گیاه جوان است ، در یولاف وحشی گره میانی زیر گره غلاف برگ اولیه طویل می شود تا جوانه را در یک اینچ بالاتر از سطح خاک قرار دهد ، جایی که تاج گیاه تشکیل خواهد شد ، گره غلاف برگ اولیه پایین ترین گره تاجی است که در ساقه قرار دارد .

چرخه زندگی[ویرایش]

یولاف وحش یک علف یکساله است که به وسیله دانه تکثیر می شود .

← جوانه زنی
یولاف وحشی در طول فصل رویش جوانه می زند . رشد اصلی در بهار و رشد ثانویه در پائیز رخ می دهد . دوره جوانه زدن تا سه هفته تغییر می کند این امر به شرایط آب و هوایی بستگی دارد . تحت شرایط مرطوب و گرم ، رشد عمده طی دوره کوتاه و قبل از رشد محصول رخ می دهد . تحت آب و هوای خنک دراز مدت ، جوانه زدن ممکن است تا بعد از رشد محصول نیز ادامه یابد . دمای بهینه خاک برای جوانه زدن یولاف وحشی بین ۱۶ تا ۲۲ درجه سیلسیوس است . جوانه زدن در ۴ درجه سیلسیوس کند و در ۳۳ درجه سیلسیوس بسیار کند است . اگر رطوبت خاک کافی باشد ، جوانه زنی در عمق ۲ تا ۵ سانتیمتری رخ می دهد . با این وجود اگر لایه سطحی خشک باشد ، جوانه زنی در عمق ۲۰ سانتیمتری رخ می دهد . دانه یولاف وحش هنگامی که در معرض نور باشد جوانه نخواهد زد ، باید دفن شود . دانه می تواند به وسیله خاکی که به طور طبیعی به وسیله خاک انباشته شده ، یا خاکی که به وسیله آب شسته شده باشد یا از طریق روند غیر طبیعی خود دفن شود . هنگامی که دانه یولاف وحشی مرطوب شود ، ریشک باز می شود ، زمانی که دانه خشک می شود دوباره ریشک تغییر شکل می دهد . تر و خشک شدن متناوب یولاف وحشی باعث مدفون شدن می شود ، و یکی از شرایط جوانه دهی مهیا می شود .

← رشد و رویش
بیشتر یولاف وحشی در اوایل تا اواسط بهار رشد کرده و جوانه می زنند . شرایط مرطوب وخنک باعث رشد بهینه می شود و محصولاتی که زودتر بذرافشانی شده اند ، بیشتر تحت هجوم آفات قرار می گیرند . استفاده از کودهای نیتروژنی در اوایل بهار یا پائیز جوانه دهی را تحریک می کند . رشد ریشه ها و ساقه های یولاف وحشی در دو هفته اول کند است اما از آن پس به سرعت افزایش می یابد و بیشتر یولاف وحشی در طول یکماه رویش (رشد) ساقه های فرعی می دهند .

← گل دهی
معمولا یولاف وحشی در اوایل July (اواخر خرداد) شروع به گل دادن می کند و ممکن است تا ۶ هفته گل دادن ادامه یابد . دانه های سر محورهای اصلی گل آذین ممکن است قبل از پرشدن دانه های موجود در بخش اتصال برگ و شاخه با ساقه برسند و به زمین بیفتند . وقتی که دانه ها بالغ می شوند جدا می شوند و در اواسط آگوست (اوایل مرداد) و به طور کلی قبل از دروی محصول بیرون می ریزند .

مبارزه با يولاف وحشي(جو دوسر)[ویرایش]

برای مبارزه با یولاف وحشی ، که در بعضی از مناطق به آن زنگوله هم می گویند و خسارت آن اغلب زیاد است ، می توان از علف کش های سافیکس به میزان ۵ لیتر یا آونج به میزان ۴ لیتر فرم تجارتی در هکتار استفاده کرد و مزرعه را در اوائل بهار سمپاشی کرد.

تکثیر[ویرایش]

۱- دانه (بذر) :
دانه های بالغ یولاف وحشی معمولا در هنگام جدا شدن غیر فعال و نهفته هستند . این نهفتگی به وسیله شرایط گرم وخشک بعد از رسیدن دانه ها از بین می رود . اگر در هنگام از بین رفتن نهفتگی ، رطوبت وجود داشته باشد دانه ها جوانه خواهند زد و در غیراینصورت دوباره غیر فعال خواهند شد . میزان سالانه جوانه دانه ها عبارتند از :
بهار بعد از بذر افشانی – بالغ بر ۸۰%
دومین بهار بعد از بذر افشانی – بالغ بر ۹۷%
۳% باقی مانده ممکن است به عنوان نهفتگی عمیق باشند و به مدت ۱۲ سال قادر به جوانه زدن است .
۲- رویش (نمو) :
یولاف وحشی توانایی تکثیر رویشی دارد اگرچه این روش برای تکثیر بسیار رایج نیست . گیاه یولاف وحشی قابلیت جوانه زنی و رشد مجدد را در شرایطی که کشت نادرست یا ناقص انجام گرفته باشد دارد . حتی اگر گیاه یولاف وحشی به طور جدی آسیب دیده باشد (معیوب ، قطع شده ، بخش بخش و ...) توانایی تکثیر رویشی را دارد .

مکانیزم های کنترلی[ویرایش]

ممانعت دانه ریزی یولاف وحشی در محصولات سالانه بسیار مشکل است مگر اینکه محصول در زمان های ابتدایی برای علوفه سیلو شده یا علوفه سبز جمع آوری شود . بنابراین روش های ترکیب کنترلی کشت و شیمیایی برای مقابله با مسئله یولاف وحشی لازم است .

شخم زنی[ویرایش]

آیش تابستانی :
آیش تابستانی تعداد دانه هایی را که دوران خفتگی را می شکانند ، افزایش می دهد . یولاف وحشی بعد از هر بار شخم زمین رشد می یابد . آیش تابستانی می تواند برای کنترل یولاف وحشی مورد چرا قرار گیرد. دانه ها در همان سال محصول می دهند ، زیرا آیش رقابت در برابر یولاف وحشی را که در بهار شکوفه می دهد ، مهیا می سازد .

← شخم زمین قبل از بذر کاری
بلافاصله بعد از رفع سرمای بهاری شخم بزنید . این عمل باعث افزایش خلل و فرج مو جود در خاک می شود و جوانه دهی یولاف وحشی را تحریک می کند . کشت زود هنگام خاک سنگین و مرطوب به طور خاصی مهم است ، شخم زمین قبل از بذر کاری قبل از اینکه علف های هرز به مرحله سه برگی برسند ، باید انجام گیرد . این عمل رطوبت و مواد مغذی را که آنها استفاده می کند به حداقل می رساند ، شخم زمین باید تا عمق ۵-۵/۲ سانتیمتری در طول آب و هوای گرم و خشک انجام می گیرد ، بنابراین یولاف وحشی نمی تواند دوباره رشد کند .

← شخم زمین بعد از بذر کاری
شخم زمین قبل از بذر کاری کاری ارزشمند است زیرا یولاف وحشی که قبل از محصول رشد می کند بسیار رقابتی تر هستند نسبت به آنهایی که همراه یا بعد از محصول رشد می کنند . شخم زدن قبل از رشد محصول برای جلوگیری از هر آسیب محصول لازم است . شخم سطحی با یک وجین کردن یا چنگک باعث از بین رفتن گیاهان جوان می شود .

← شخم پائیزی
شخم پائیزی مفید است البته اگر دانه های یولاف وحشی طی دو یا سه هفته در معرض آب و هوای خشک و گرم قرار بگیرند . یک شخم سطحی دانه های یولاف وحشی را کمی می پوشاند و جوانه زدن را در ابتدای بهار تسریع می کند . کلتیواتور با استفاده از دیسک و چنگک مناسب تر است . اگر آب و هوای پائیزی خنک و مرطوب باشد ، از شخم زدن خودداری کنید ، بنابراین دانه های یولاف وحشی در سطح خاک باقی می مانند و در معرض عناصر دیگر هستند .

برداشت[ویرایش]

هنگامی که هجوم یولاف وحشی تراکم شدیدی می یابد و محصول تراکم کمی دارد برداشت می تواند یک مقیاس ممانعت کننده موثر باشد . یولاف وحشی باید در مرحله shot-blade چیده شود . عمل برداشت زود هنگام می تواند منجر به رشد مجدد یولاف وحشی شود و دانه ها هنوز می توانند تولید شوند . یولاف وحشی برداشت شده می تواند به عنوان علوفه سبز استفاده شود . مرحله تخمیر زیست پذیری دانه یولاف وحشی را از بین می برد .

تناوب[ویرایش]

محصولاتی که در پائیز بذر کاری شده اند در اوایل بهار بعدی رشد می کنند و می توانند یولاف وحشی در حال رشد را از بین ببرند . چاودار پائیزی به طور کلی شدیدتر و رقابتی تر از گندم پائیزی است . زمین هایی که چندین سال به عنوان خوراک دام بذر افشانی شده می توانند کنترلی خوبی برای هجوم سنگین یولاف وحشی باشد . با این وجود ، بعضی از یولاف وحشی می توانند زیر چمن (روخاک) زنده بمانند و هنگامی که چمن شکافته شود ، جوانه می زند . محصول علوفه ای مانند جو می تواند به زودی بذرکاری شود تا مزایای رقابتی را نسبت به یولاف وحشی داشته باشد . برای جلوگیری از تولید دانه های علف های هرز ، محصول را قبل از اینکه خوشه باز یولاف وحشی شروع به رشد می کند ، از نیام ببرید . گیاه جوان به طور موثری هر دانه را که تولید شده از بین می برد . محصولات سالانه را در چرخه استفاده کنید ، بخصوص محصولات رقابتی تر بنابراین کمبودهای بازده محصول به حداقل می رسد و یولاف وحشی را از بین می برد . در ترتیب نزولی کلزا و گندم رقابتی ترین غلات کوچک هستند .

تأخیر انداختن در گیاهچه[ویرایش]

تأخیر در گیاهچه را به منظور زمان دادن به گیاه جوان یولاف وحشی برای اینکه به وسیله کشت از بین برود ، قبل و یا بعد از بذرکاری به تأخیر بیاندازید . محصول مانند جو را که زود بالغ می شود ، بذرکاری کنید . بازده محصول در صورتی که گیاهچه بیشتر از ۱۰-۱۴ روز به تأخیر بیافتد ، کاهش می یابد .

کوددهی[ویرایش]

کودهای نیتروژنی که در اویل بهار پخش می شوند ، می توانند رشد یولاف وحشی را تحریک کند ، این عمل کنترل کامل را در بذر افشانی باعث می شود . کودهای فسفر که با دانه وارد می شوند باعث رشد بیشتر محصول می شود که باعث از بین رفتن گیاه یولاف وحشی می شود و تولید دانه یولاف وحشی را کاهش می دهد .

نظریه چند تکنیکی[ویرایش]

مانند بسیاری علف های هرز دیگر ، کنترل موفقیت آمیز یولاف وحشی به ترکیب کشت ، تناوب محصول و کنترل شیمیایی نیازمند است . هر موقعیتی باید ارزیابی شود ، شیوه های کنترلی مناسبی تدبیر شود .

کنترل یولاف وحشی در مزارع گندم[ویرایش]

برای مبارزه با یولاف وحشی ، که در بعضی از مناطق به آن زنگوله هم می گویند و خسارت آن اغلب زیاد است ، می توان از علف کش های سافیکس به میزان ۵ لیتر یا آونج به میزان ۴ لیتر فرم تجارتی در هکتار استفاده کرد و مزرعه را در اوائل بهار سمپاشی کرد ، مزرعه گندم آلوده به یولاف وحشی را از موقع شرایط پنجه زدن گندم تا تشکیل گره در ساقه می توان سمپاشی نمود . در این حالت معمولا در هر هکتار ۳۰۰ تا ۴۰۰ لیتر آب مصرف می شود . در صورتی که قبلا از آلودگی زمین به یولاف وحشی اطلاع داشته باشیم ، می توانیم از علف کش دیگر بنام آوادکس نیز استفاده کنیم ، این علف کش به صورت دانه یا گرانول بوده و باید ۱۵ کیلو از آن را یک تا دو هفته پس از کشت گندم یعنی زمانی که بوته های گندم سبز شده اند ولی بوته های یولاف وحشی هنوز سر از خاک بیرون نیاورده اند در سطح مزرعه پخش کنیم . تحقیقات نشان داده که حداقل ۸ عدد یولاف وحشی در مترمربع باعث خسارت و کاهش محصول در گندم می شود . بحرانی ترین زمان رقابت یولاف وحشی با گندم پس از مرحله سه برگی تا پایان پنجه زنی گندم است که در آن زمان باید با این علف هرز مبارزه شود . یکی از راههای مهم کنترل آن جلوگیری از تولید بذر است که این امر با از بین بردن به موقع آنها قبل از تشکیل بذر میسر است . در صورت آلوده بودن گندم به بذور یولاف وحشی بایستی بوجاری گندم
به طوری کامل انجام گیرد . کنترل یولاف وحشی در اطراف کانال های آبیاری و جلوگیری از ورود بذر آن در آب ضروریست . مبارزه شیمیایی در پایان مرحله سه برگی تا اواسط پنجه زنی با استفاده از علف کش های مانند آونج (۴ لیتر در هکتار) ، گراسپ (۳-۵/۲ لیتر در هکتار) ، ایلواکسان (۲/۵ لیتر در هکتار) و سافیکس بی دبلیو (۳ لیتر در هکتار) در کنترل یولاف وحشی موثر است .
مرحله رشد یولاف وحشی برای تنظیم زمان بندی علف کش های پس از رویش بکار می روند
آسیب پذیری یولاف وحشی در مقابل علف کش های پس از رویش به وسیله مرحله رشد تحت تأثیر قرار می گیرد . ساقه های فرعی در زمان دوره زمانی کاربرد بیشتر علف کش های یولاف وحشی شروع به رشد می کنند . معیارهای مرحله یولاف وحشی که روی برچسب های تولید نشان داده شده بین برگ ها و ساقه های فرعی تمایزی قائل نمی شود ، این عامل باعث گزینش تولید نادرست و تصمیمات کاربردی که از نظر زمان بندی نادرست است ، می شود . برای تعیین و تشخیص زمان مناسب برای استفاده از علف کش ها ، بعضی از برچسب های تولید ساقه های فرعی را هم برگ حساب می کنند و برچسب های دیگر تنها برگ ها را محاسبه می کنند و ساقه های فرعی را در نظر نمی گیرند .


رده‌های این صفحه : مقالات علمی
جعبه‌ابزار