ویکی روستا به دنبال ساماندهی دانشنامه ای پویا در حوزه روستا و توسعه همه جانبه فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی و مناطق محروم کشور بر پایه مشارکت طلاب حوزه های علمیه، اساتید و پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه ها، مدیران و مسئولین قانون گذار و اجرایی و به ویژه مردم عزیزی که به هر واسطه ای علاقه مند به حوزه روستا و مردم روستا هستند، می باشد. در این سامانه از تجربیات ارزشمند یکدیگر، به ویژه نهادهای انقلابی مانند جهاد سازندگی خواهیم آموخت و با مدل های علمی و تجربیات سایر کشور ها و الگوی های ملی و بین المللی آشنا و سعی در چاره اندیشی برای ارائه مدل توسعه ای محلی و منطقه ای برای رشد و پیشرفت و توسعه عدالت در مناطق روستایی و محروم خواهیم داشت. آنچه به نظر می رسد در مرحله نخست معرفی مناطق مختلف جغرافیایی است و آشنایی مخاطبین سایت با توانمندی های انسانی، طبیعی و محیط زیست، جاذبه های گردشگری، ظرفیت های اقتصادی و زیر ساخت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستاها است. پس انتظار است که داده های و اطلاعات صحیح و کامل از هر منطقه با همکاری اعضای سایت ارائه شود. طبیعی که مشکلات مختلفی در سطوح گوناگون در مناطق روستایی برای رسیدن به سطح مطلوب توسعه وجود دارد . این مشکلات توسط افراد و مراکزی که در ارتباط با روستا و مردم روستایی و مشکلات آنها هستند، مانند دهیار ها، معلم روستا، روحانی روستا و مبلغین دینی، پزشک روستا ، گروه های جهادی، جوانان روستایی ؛ در این سامانه مطرح می شود و همه با هم به ارائه راهکارهایی برای حل این مشکلات و تلاش و تساعی برای همفکری در ارائه مدل های توسعه مبتنی به رشد و عدالت در صفحات بحث خواهیم پرداخت.

جعبه‌ابزار