رودبار


رودبار استان گیلان


بخش رحمت آبادوبلوكات[ویرایش]


← دهستان بلوكات
آلوبن / انجیل بن / براگور / حلیمه جان / دلدیم بزرگ / دیلماده / رناسک بن /رودسر/ سرفری رود / شهربیجار / شیخعلی توسه / کشالم / کندلات / کوکنه / گردپشته / گیلزارود / لپه سرا / لیافو / موش بیجار / میان فری رود / میرزاگلبند

← دهستان دشتويل
استخرگاه / پره / پسین دره / پشتهان / پلنگ دره / چاک /چره/ چلگاسر / چله بر /حاجي ده/ حاجی شیرکیا / خاصه کول /دره دشت/ دشتویل / دفراز / راجعون / رشی /رودخانه/ سیدان / کلوس فروش / گنبک / لافندسرا / مخشر / ولیجار

← دهستان رحمت آباد
اسطلخ جان / انارکول / جازم کل / خرشک / دره محله / دیورش / دیورود /رودآباد/ سلطان بر / سندس / شهران /شيركوه/ فتحکوه / فتلک / فیشم /كتله/ کشکشان /كلايه/کياآباد/ گورتیم / لیسن /نصفي

← شهرها
توتكابن

بخش عمارلو[ویرایش]


← دهستان جيرنده
داماش / دوسالان / اسکابن / آئینه ده / بیورزین / پارودبار / پاکده / دربند / دشت رز / زردکش / زکابر / سنگرود /سه كوره/ کرماک بالا / کره رود / کیاخل / گوورد /معدن سنگرود/ یکنم /كرماك پايين/معدن سنگ سيمان

← دهستان كليشم
انبوه / خره پو / دگاسر / کلیشم / گردلات / لایه / ناوه / نوده / ویه /نواخان ناوه/ نواخان لایه /

← شهرها
جيرنده/كليشم

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان رستم آبادجنوبي
فيلده/ کبته / کلاس /ييلاقي دوگاهه/ييلاقي لاكه/ييلاقي دارستان/امين آباد/ پیری / جوبن /کرارود جمشيدآباد/ گنجه / سالانسر /ييلاقي تكليم/ شمام / کلورز / پشته

← دهستان رستم آبادشمالي
اسکلک / بیجارپشته / پیرسرا / توسستان /توسه رود/ جورچشمه / چارمان /چوب تراش محله/ خولک /رشت رود/سياهرودپشته/ کلاشم / کوله کش /كهنه وانسرا/ گزکرک / مازیان / دیزکوه / هرکیان / هزارمرز / قلعه کل

← دهستان كلشتر
برند /ساري چم/نمک آوران/سفيدرود/علي آباد/ آغوزبن / بلستان /ترک نشين لوشان/جمال آباد نظامي وند/جمال آباد حلاج/ رزکند /رستم خاني//سي سرعليشارود/ طلابر / گلیورز / کلشتر /جمال آباد کوسه/ مداوا /مرجان آباد/ هلوچال /دربندخلخال/ پاچنار /قره تيکان پايين/ دشتگان / ناون /بزبره ييلاقي/پادگان شهيدبهشتي

← شهرها
لوشان/رودبار/منجيل/رستم آباد/كلشتر/جوبن/گنجه/

بخش خورگام[ویرایش]


← دهستان خورگام
اسپهبدان / استخرکوه / آسیابرک / پس طالکوه /پشته كلاه/ تیه / چراکوه / چلوانسرا / چهش / دنبالده / دوسالده / سه پستانک / سیبن /شاه شهيدان/ صیقلده / طالکوه / قوشه لانه / کرفچال / کشکش / گلنکش / گردویشه /گرزنه چاك/ گوپل /مگس خاني/ ناش / نوده / نورالعرش / چیچال / سیاه دشتبن / ناوه / سنگ سرک

← دهستان دلفك
برارود/ جلالده / چمل / سرمل / سوسف / شیرکده / کیاش /لياول سفلي/لياول عليا/ ماشمیان /ویشان/حشمت آباد

← شهرها
بره سر/ماشميانجعبه‌ابزار