ابهر


ابهر استان زنجان
منطقه ابهر و مناطق اطراف ابهر رود ( ابهر چای)، از نخستین زیستگاه های انسانی در ایران است که از پیشینه تاریخی طولانی برخوردار می باشد. در هزاره دوم پیش از میلاد، دره ابهررود از رونق قابل توجهی برخوردار بوده است. در قرن نهم پیش از میلاد، مادها در این منطقه اتحادیه ای از قبیله های گوناگون را به وجود آوردند كه مقر آن در ابهر چای بوده است. در زمان روی كار آمدن حكومت ایلخانان و انتخاب سلطانیه به عنوان پایتخت، این منطقه به علت برخوردار شدن از شبكه های جاده ای اهمیت ارتباطی قابل توجهی به دست آورد.
وجه تسمیه این شهر از واژه پهلوی (اوهر) گرفته شده که به معنای محل بستن آب هاست. جایگاه نخستین خانه های این شهر، تپه ای باستانی به نام تپه قلعه است که در كناره راست ابهر رود جای دارد. این محل یكی از نخستین زیستگاه های انسانی منطقه زنجان به شمار می رود و حداقل از اوایل هزاره چهارم پیش از میلاد مورد استفاده و محل سكونت جماعت های آغازین بوده است. البته آنوبانینی توجه بیشتر به کاوش های باستانشناسانه در منطقه را لازم می داند؛ گرچه در سفر گروه سایت جامع گردشگری ایران امکان گفتگو با مسئولین میراث فرهنگی شهرستان میسر نگردید؛ لیکن سابقه تاریخی منطقه و وجود آثار باستانی متعدد، طبیعت زیبا و نزدیک بودن به پایتخت میتواند ابهر را در صورت سرمایه گذاری کافی به محلی مناسب برای گردشگری تبدیل کند.


بخش سلطانيه[ویرایش]


← دهستان سلطانيه
ارجين
المكي
اولنگ
چپ دره
خيراباد
سرخه ديزج
طهماسب اباد
عباس اباد
علي اباد
قره بلاغ
قلعه
كاكااباد
كبودگنبد
مشك اباد
نديراباد
يوسف اباد
اقزوج
اميراباد
مزرعه بالوف
برنقور
پرنگين
چمرود
چمه
قشلاق
كنگه
ونونان
بوجي
مزرعه کشت و صنعت دشت سلطانيه
مزرعه بنگاه تعاون
مهمانشهر سلطانيه
شهرك صنعتي سلطانيه
مركزتحقيقات كشاورزئ استان زنجان
مزرعه اويسي
مزرعه مهندس باغ كندي
سرد خانه پِيوند پرهام
نيروگاه گازي شماره ۳ زنجان

← دهستان سنبل آباد
اسداباد
بوئين
تركانده
حسين اباد
دوسنگان
سنبل اباد
شلوار
قياسيه
وير
والايش
ويك
دربندخرابه
مزرعه کشت و صنعت باغ فدک
مزرعه کشت و صنعت تاجيک
کارخانه شرکت دخانيات

← دهستان گوزل دره
ساريجالو
سلمان كندي
شكوراباد
كردرق
كردناب
گوزلدره سفلي
گوزلدره عليا/ باش کند
خرمدرق
سبزدرق
معدن سنگ پازر

← شهرها
سلطانيه
وير
بوئين
خيراباد
قره بلاغ
گوزلدره سفلي

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان ابهررود
چالچوق
زره باش
گل بلاغ / شاه بلاغي
عباس ابادسفلي
عباس ابادعليا
قره اغاج
قزلجه
قشلاق مردعلي
قفس اباد
كينه ورس
ميموندره
اسپاس
فونش اباد

← دهستان حومه
اسداباد
اهك محمداباد
ايستگاه راه آهن قروه
برزابيل
حصارقاجار
علي اباد
قارلوق
قروه
مزرعه قره بلاغ
قره تپه
قمچ اباد
قويوجوق
گلجه
نورين
مزرعه وازده
حسين ابادقارقالو
حصارعبدالكريم
داودگر
علي بلاغي
قلعه حسن آباد
اميراباد
مرشون قشلاق
كله خانه
كماجين
ينگجه جديد
ييلاق مرشون
بهاور
شهرك صنعتي شريف آباد ابهر
مجتمع كشاورزي و دامپروري حيدري
شهر صنعتي افق ابهر
مجتمع كشاورزي عزيزي

← دهستان درسجين
اركين
ازناب
اقچه كند
جندحسين/ جندسين /
خليفه حصار ميلان
درسجين
رازمجين
قوهجين
كلنگرز
مزرعه بالغلو
مزرعه زرکوبند
توده بين
شيورين
قزل بلاغ
مركز آموزشي رزمي مقدماتي شهيد زينالدين
جويزان
مزرعه ابوالحسني
مرغداري سپيد بال
مجتمع دامپروري و كشاورزي چش آبي
مجتمع کشت و صنعت ناز مرغ
كارخانجات صنعتي ريان

← دهستان دولت آباد
اغور
اميربستاق
ايوانك
چشمه بار
چشين
چنگ الماس
خوشنام
دولت اباد
شکرچشمه
قشلاق حسنعلي باباخاني
قلعه شيخ چريک
مزرعه قياليجه
گل تپه
کلی
نايجوك
ينگي كند

← دهستان صائين قلعه
ارهان
الگزير
امام زاده يعقوب
ايستگاه راه آهن زرين دژ
پیر سقا
جداقیه
چرگر
خراسانلو
داشبلاغ
سروجهان
عميداباد
كبودچشمه
كوه زين
گاودره
مزرعه زرنگول
مزرعه سردره قاشقچي
ايستگاه راه آهن پير زاغه

← شهرها
ابهر
صائين قلعه
هیدج
فونش اباد
عميداباد
قروه
الگزير
نورين
پير سقا

منابع[ویرایش]

anobanini
wikimapia (dot) org


رده‌های این صفحه : استان های ایران
جعبه‌ابزار