بافق


شهرستان بافق استان یزدبخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان مباركه
اغل حاجي حسين طالبي پور
اغل حاجي محمدطالبي
احمداباد
اسلام اباد
اله اباد
ايستگاه بهرام گور
ايستگاه طبركوه
ايستگاه تلويزيون
ايستگاه چاه خاور
ايستگاه دره ريگ
ايستگاه كاوه
ايستگاه مهرداد
باقراباد
پتكستان
تراب اباد
جواديه
چاه اسلام اباد
چاه الهيه
چاه شماره يك
چاه شهيدبهشتي
چاه صفائيه
حاجي اباد
حسن اباد/اسمال آباد
حسين ابادحاجي حسين
حوض ديمه
حوض مياندشت
درند
دشت خان
رستم ابادسفلي
رضاييه
سيف الدين
شادكام
شاه ولي
شهراباد
صادق اباد
صدراباد
اب ريز
عباس اباد
فاضليه
فيروزاباد
قطرم
گزو
مباركه
محمداباد
محمداباد
محمدابادقائميه
مركزتقسيم اب ذوب اهن
مزرعه گلستان
معدن چغارت
نوراباد
نيو
نيزارو
وحدت اباد
چاه شهدا
عباس اباد
كريم اباد
مزرعه انقلاب
/شركت توليدي جبال بافق /
معدن مرمريت بيشه در
پادگان قدس
اغل گله
اب انبارنفتو
اغل غلامرضادهقان
دكل مخابرات
اغل ابوالقاسم غلامزاده
چشمه گوشين
اغل عباس دهقان
اغل اسكندر
ايستگاه ماني
چاه شركت قديري
شركت امكان ماسه شويي
حسن ابادبخشي
معدن اهك سه سرو
محمداباد چاه زركش
نخلستان يزد چاه سوزني
چاه فرهنگيان يزد
چاه شركت گوشت شماره۱
چاه انصار
چاه شركت نخل كاران
ايستگاه تحقيقات شتر
ايستگاه تحقيقات شيلاتي
سيمان سفيدهمگامان
شركت ذوب روي بافق
دانشگاه ازاداسلامي بافق
منبع اب شهرداري
شركت كيميا سنگ زاگرس
چاه كارمندان دولت
چاه پيشتازان
مهدئ اباد
چاه كشاورزئ فرودس ۶
بوستان شهداي بافق
مسجدابوالفضل
چاه گلدشت
چاه قويدل
مجتمع چاه هائ كشاورزئ
چاه هائ اب وفاضلاب
پادگان قدس سپاه
شهرك صنعتي بافق
مجتمع چاه بيكاران
شركت كاشي و سراميك زمرد بافق
عادل آباد
مزرعه باقري
مجتمع مرغداري غلامعلي پور
چاه زمزم
مزرعه وحدت
چاه شترداران
چاه نيروي انتظامي
چاه جنت آباد
شركت تعاوني شن و ماسه صدف كوير
پرورش ماهي احيا
معدن زاغيا
مزرعه حجت آباد

← دهستان سبزدشت
احمداباد
بركوييه
بساب
تاشکوییه
جعفراباد
جلال اباد
حسين اباد
حكيم اباد
دهنوییه
سعيداباد
شريف اباد
علي ابادبساب
فيروزاباد
کبیروئیه
كرماني
گرگين اباد
محموداباد
موري اباد
مومن اباد
نصرت اباد
اكبراباد
باجگان
پاي يكه بنه
چاه صفائي
دولت اباد
ده كوچك
دهك عليا
دهنورضويه
شركت طلوع
شيطور
فرح اباد
مزرعه اخوند
حوض اقاسيدمحمد
اغل سيدحسن حسيني
اغل حسين اقائي
اغل كريم
مجتمع آب آشاميدني سبز دشت
اغل افطار
کوشکوئیه
رسول اباد

← دهستان كوشك
سندو
مهدي اباد
اب سنگ
باغدر
تلخ اب
جلال اباد
جوزي
چاه اب معدن كوشك
چاهو
چشمه فيروزي
حسين اباد
هرمزان بالا
خودیان
دارستان
دره گزين
ده مزرعه
ده ميرزااحمد
دهكده صفراباد
دهنو
سردروزي
سيداباد
سيروس اباد
ده شمس الدين
شوراب
عباس ابادرستگار
قاسم اباد
كوشك
گزستان
گله گرد
مزرعه محمدحسين لنگ
معدن سه چاهون
ناریگان
ندكوه عليا
ندگان
نگنگون
همسک
منطقه اکتشافي ناريگان
چشمه سه چاهون
اغل علي مهدوي
چشمه اسفوري
اغل ميرزامحمد
اغل محمداقابابا
مجتمع فسفات آسفوردي
چاه پاراف
مرغداري حسين ابادبرادري (شرکت سفيدمرغ کوهستان)
مزرعه چاه تي روز
اغل سرته
محمدابادخالق دادي
هريسك عليا
اغل ميرزاتقي شريعتي
اغل خاله خديجه
اغل خان بادام
اغل دره سياه
اغل ملامحمد
اغل استادعلي اكبرشريعتي
اغل علي بابائي
اغل نصراله
حوض تنگل دررائين
چاه میر
نيروگاه برق معدن كوشك
(۱ده عبدالله شمس الديني)سنجدو
ده مهدي عليخان
شرکت سامان ماسه

← شهرها
بافق
مباركه
بساب
كوشك
جعبه‌ابزار