بناب


آذربایجان شرقی


فهرست روستاهای شهرستان بناب[ویرایش]بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان بناجوي شرقي
تازه كندخوشه مهر
چلقايي
خوشه مهر/ خواجه امير
ديزج پروانه
ينگي كندخوشه مهر
القو

← دهستان بناجوي شمالي
توته خانه
دوش
روشت بزرگ
روشت كوچك
زاوشت
شورگل
صور
قره زكي
ينگي كندخانه برق

← دهستان بناجوي غربي
قره قشلاق
قشلاق خانه برق
كوته مهر

رده‌های این صفحه : روستاهای شهرستان بناب
جعبه‌ابزار