بهار


فهرست روستاهای شهرستان بهار استان همدان


بخش مركزي[ویرایش]← دهستان آبرومند

چوتاش
سنگ سفید
افتاچی
روان
ابرومند
دهلق

← دهستان سيمينه رود
حیدره دارامام
سیمین
روباط زعفرانی
حسین اباد اشوری
وهنان
حصار قره باغی
فسیجان
نور اباد سیمینه
گنده جین
زاغه

بخش صالح اباد[ویرایش]


← دهستان ديم كاران
حسن ابدال
پیرلوک
خوشاب سفلی
جعفر اباد
محیمله علیا
حسین اباد خدا بنده لو
ره آقاج
میهمله پایین
خوشاب علیا
دربند
حسن قشلاق

← دهستان صالح آباد
مالک اشتر
همه کسی
آق کهریز
قشلاق
کریم آباد
خلیل کرد
پهنه بر
سار بانلر
کموش بلاغ
باباعلی
صالح اباد

بخش لالجين[ویرایش]


← دهستان سفالگران
گنبدان
هارون آباد
گنج تپه
میرزا کندی
چپقلو
حسام آباد
دهنجرد
دینار آباد

← دهستان مهاجران
راه هموار
سلیمان اباد
رایکان علیا
رایکان سفلی
مهاجران
لتگاه
کوشک اباد
دستجرد
حسین آباد لتگاه
آقبلاغ
لالجینجعبه‌ابزار