روستاهای کشور افغانستان


روستاهای کشور افغانستان
الف:
ب:
پ:
ق:
قلیاقل
ی:
یمگان


ولایت های کشور افغانستان[ویرایش]

نام
مرکز
جمعیت
مساحت
زبان رسمی
واحدهای اداری
جزئیات

اُرُزگان
ترین‌کوت
۳۲۰٬۵۸۹
۱۲٬۶۴۰
پشتو،فارسی دری
۵ ولسوالی: ترین‌کوت، چوره، خاص‌ارزگان، دهراوود، شهید حساس، گیزاب
در سال ۲۰۰۴ نیمهٔ شمالی و هزاره نشینِ ولایت اُروزگان بهمرای ولسوالی گیزاب به ولایت جدید دایکندی تبدیل شد. پس از مدتی ولسوالی گیزاب دوباره در سال ۲۰۰۶ به ولایت ارزگان برگردانده شد.[۱]    
بادغیس‌
قلعه نو
۴۹۹٬۳۹۳
۲۰٬۰۶۸
فارسی دری
۷ ولسوالی: آب‌کَمَری، جَوَند، غورماچ، قادِس، قلعهٔ نو، بالامُرغاب، مُقُر

بامیان
بامیان
۳۴۳٬۸۹۲
۱۷٬۴۱۴
فارسی دری با گویش هزارگی
۷ ولسوالی: بامیان، کَهمَرد، پنجاب، سَیغان، شیبَر، وَرَس، یکاولنگ

بدخشان
فیض‌آباد
۸۱۹٬۳۹۶
۴۷٬۴۰۳
فارسی دری
۲۸ ولسوالی: اَرغَنج‌خواه، اَرگو، اِشکاشِم، بهارک، تَگاب (کِشِمِ بالا)، تیشکان، جُرم، خاش، خواهان، دَرایِم، مایمَی، نِسَی، راغستان، زیباک، شِغنان، شِکی، شهدا، شهر بزرگ، فیض‌آباد، کُران و مُنجان، کِشِم، کوف‌آب، کوهستان، واخان، وَردوج، یاوان، یفتلِ پایین، یَمگان (گیروان)

بَغلان
پُلِ خُمری
۷۴۱٬۶۹۰
۲۰٬۳۶۲
فارسی دری، ازبکی، پشتو
۱۵ ولسوالی: اندراب، بغلان جدید، بُرکه، پُلِ حصار، پُلِ خُمری، تاله و برفک، جَلگه، خِنجان، خوست و فِرِنگ، دوشی، دهانه غوری، دِه‌صلاح، فِرِنگ و غارو، گذرگاه نور، نَهرین

بلخ
مزار شریف
۱٬۱۲۳٬۹۴۸
۱۶٬۸۴۰
فارسی دری،ازبکی، پشتو
۱۵ ولسوالی: بلخ، چارپولَک، چارکُنت، چَمتال، خَلَم، دولت‌آباد، دِهدادی، زاری، شورتپه، شولگره، کَشنده، کُلدار، مارمَل، مزار شریف، گذرگاهِ نور

پروان
چاریکار
۴۹۱٬۸۷۰
۵٬۹۷۴
فارسی دری
۱۰ ولسوالی: بَگرام، جبل‌سراج، چاریکار، سالَنگ، سرخِ پارسا، سیدخیل، شیخ‌علی، شینواری، غوربند، کوهِ صافی

پکتیا
گردیز
۴۱۵٬۰۰۰
۶٬۴۳۲
پشتو، فارسی دری
۱۳ ولسوالی: احمدآباد، جاجی، جانی‌خیل، چاوک، چَمکَنی، دَند پَتان، زَدران (پشتو: ځدران)، زُرمت، سیدکَرَم، شَواک، علی‌خیل، گردیز، لجه احمدخیل
در گذشته پکتیا وسعت بیشتری داشت، اما این ولایت نخست به دو ولایت پکتیا و پکتیکا تقسیم شد و سپس با تأسیس ولایت خوست در نواحی شرقی پکتیا از وسعت آن کاسته شد.[۲]    
پکتیکا
شَرَن
۸۰۹٬۷۷۲
۱۹٬۳۳۶
پشتو٬ فارسی دری
۱۹ ولسوالی: اُرگون، اومَنه، بَرمَل، تَروُو، جانی‌خیل، دیله و خوشامند، زرغون‌شهر، زیروک، سرحوضه، سَروبی، شَرَن، گومَل، گیان، مَتاخان، نِکه، وازه‌خواه، وَرمَمی، یحیی‌خیل، یوسف‌خیل

پنجشیر
بازارک
۵۰۰۰۰
۳٬۶۱۰
فارسی دری
۷ ولسوالی: اَنابه، بازارک، پریان، خِنج، دَره، روخه، شُتُل

تخار
تالقان
۸۳۰٬۳۱۹
۱۲٬۳۷۶
فارسی دری
۱۷ ولسوالی: اِشکمِش، بَنگی، بهارک، تالقان، چال، چاه‌آب، خواجه بهاءالدین، خواجه غار، دَرقَد، دشتِ قلعه، روستاق، فَرخار، کلفگان، نمک‌آب، وَرسَج، هزارسَموچ، یَنگی‌قلعه

جوزجان
شِبِرغان
۴۲۶٬۹۸۷
۱۰٬۳۲۶
فارسی دری، ازبکی
۱۱ ولسوالی: آقچه، خانقاه، خُم‌آب، خواجه دوکوه، دَرزاب، شِبِرغان، فیض‌آباد، قَرقین، قوش‌تپه، مَردیان، مِنگَجِک

خوست
خوست
۶۳۹٬۸۴۹
۴٬۰۲۹
پشتو
۱۳ ولسوالی: باک، تَنی، تیریزائی، جاجی‌میدان، خوست مَتون، سپیره، شَمَل، صَبری (یعقوبی)، قَلَندر، گُربُز، مَندوزی، موسی‌خیل، نادرشاه‌کوت

دایکُندی
نیلی
۴۷۷٬۵۴۴
۱۶٬۶۵۵
فارسی دری با گویش هزارگی
۹ ولسوالی: اَشتَرَلی، خِدیر، سنگِ تخت، شهرستان، کِجران، گیتی، میرامور، نیلی

زابل
قلات
۲۴۴٬۸۹۹
۱۷٬۲۹۳
پشتو، فارسی دری
۸ ولسوالی: اَتغَر، اَرغَنداب، تَرنگ و جَلدک، دایچوپان، شاه‌جوی، شمَلزائی، شینکَی، قَلات، کاکَر، میزان

سرپل
سرِپل
۴۴۲٬۲۶۱
۱۶٬۳۶۰
فارسی دری، ازبکی
۷ ولسوالی: بلخاب، سرپل، سانچارک، سوزمه قلعه، صیاد، کوهستانات، گوسفندی

سمنگان
آیبک
۳۷۸٬۰۰۰
۱۱٬۲۶۲
فارسی دری٬ ازبکی
۷ ولسوالی: آیبک، حضرتِ سلطان، خُرم و سارباغ، دره صوف بالا، دره صوف پایین، روی دوآب، فیروزنَخچیر

غزنی
غزنی
۱٬۰۸۰٬۸۴۳
۲۳٬۳۷۸
فارسی دری، پشتو، گویش هزارگی
۱۹ ولسوالی: آب‌بند، اَجرستان، اَندَر، بهرام شهید، جاغوری، عُمری، ده‌یک، رشیدان، زنه‌خان، غزنی، قره‌باغ، گیرو، گیلان، مالستان، مُقُر، ناوَر، ناوه، واغَز، ولی‌محمد شهید خوگیانی

غور
فیروزکوه
۶۳۵٬۳۰۲
۳۸٬۶۶۶
فارسی دری
۱۰ ولسوالی: پسابند، تولک، تیوره، دولت‌یار، دولینه، چارسده، فیروزکوه، ساغر، شهرک، لعل و سرجنگل

فاریاب
میمنه
۸۳۳٬۷۲۴
۲۱٬۱۴۶
فارسی دری، ازبکی، ترکمنی
۱۳ ولسوالی: اَلمار، اَندخوی، بُلچراغ، پشتون‌کوت، خان چارباغ، دولت‌آباد، خواجه سبزپوش ولی، شیرین‌تَگاب، قَرغان، قَرَم‌قُل، قیصار، کوهستان، گَرزیوان، میمنه

فَراه
فراه
۴۹۳٬۰۰۷
۴۷٬۷۸۶
فارسی دری، پشتو، بلوچی
۱۱ ولسوالی: اناردره، بالابلوک، بَکواه، پرچمن، پُشت‌رود، خاک سفید، شیب‌کوه، فراه، قلعهٔ کاه، گلستان، لاش و جُوَین

قندهار
قندهار
۹۹۰٬۱۰۰
۴۷٬۶۷۶
پشتو، فارسی دری
۱۶ ولسوالی: ارغستان، ارغنداب، پَنجوائی، خاکریز، دامان، ریگستان، ژِرَی، سپین‌بولدَک، شاه‌ولی‌کوت، شورابَک، غورَک، قندهار، میانَشین، مَیوَند، نیِش

کابُل
کابل
۲٬۴۲۵٬۰۶۷
۴٬۵۸۵
فارسی دری، پشتو
۱۵ ولسوالی: اِستالِف، بَگرامی، پَغمان، چهارآسیاب، خاکِ جبار، دِه‌سبز، سُروبی، شکردره، فَرزه، قره‌باغ، کابل، کَلَکان، گُلدره، موسائی، میربچه‌کوت

کاپیسا
محمود راقی
۳۵۸٬۲۶۸
۱٬۸۷۱
فارسی دری
۷ ولسوالی: اَلِه‌سائی، تَگاب، حصهٔ اول کوهستان، حصهٔ دوم کوهستان، کوه‌بند، محمود راقی، نَجراب

قندوز
قندوز
۷۷۳٬۳۸۷
۷٬۸۲۷
فارسی دری، ازبکی ، پشتو، ترکمنی
۷ ولسوالی: امام‌صاحب، چهاردره، خان‌آباد، دشت اَرچی، علی‌آباد، قلعهٔ ذال، کُندوز

کُنَر
اسدآباد
۴۱۳٬۰۰۸
۴٬۳۳۹
پشتو
۱۵ ولسوالی: اسدآباد، بَرکُنر، خاص‌کُنر، دانگام، دره‌پیچ، چپه‌دره، چوکی، سرکانی، شیگل و شِلتَن، غازی‌آباد، مَرَوَره، ناری، نَرَنگ، نورگُل، وَتَه‌پور

لَغمان
مهترلام
۳۸۲٬۲۸۰
۳٬۴۰۸
پشه‌ای، پشتو٬ فارسی دری، نورستانی
۵ ولسوالی: دولت‌شاه، قَرغه‌ئی، علیشِنگ، علینگار، مِهترلام

لوگر
پُلِ عَلَم
۳۲۲٬۷۰۴
۳٬۹۵۵
پشتو، فارسی دری
۷ ولسوالی: اَزره، بَرَکی بَرَک، پُلِ عَلَم، چَرخ، خروار، خوشی، محمدآغه

ننگرهار
جلال‌آباد
۱٬۳۴۲٬۵۱۴
۷٬۶۱۶
پشتو
۲۱ ولسوالی: اَچین، بَتی‌کوت، بِهسود، پَچیرواَگام، جلال‌آباد، حصارک، چَپَرهار، خوگیانی، دَربابا، درهٔ نور، ده‌بالا، رودات، سرخ‌رود، شیرزاد، شینوار، کوت، کوزکُنر، گوشته، لعل‌پور، مُهمنددره، نازیان

نورستان
پارون
۱۳۰٬۹۶۴
۹٬۹۴۲
نورستانی، پشه‌ای
۸ ولسوالی: برگِ مَتال، پارون، دوآب، کامدیش، مَندول، نورگَرام، واما، وایگَل

نیمروز
زرنج
۱۱۷٬۹۹۱
۴۱٬۳۵۶
بلوچی، فارسی دری، پشتو
۵ ولسوالی: چَخانسور، چهاربُرجک، خاش‌رود، زَرَنج، کَنگ

وردک
میدان شهر
۵۲۹٬۳۴۳
۹٬۰۲۳
فارسی دری با گویش هزارگی، پشتو
۸ ولسوالی: جلریز، جَغَتو، چکِ وردک، حصهٔ اول بهسود، دایمیرداد، سیدآباد، مرکزِ بهسود، نِرخ

هرات
هرات
۱٬۷۶۲٬۱۵۷
۶۱٬۳۱۵
فارسی دری
۱۶ ولسوالی: اَدرَسکن، اِنجیل، اوبه، پشتون‌زرغون، چِشت شریف، زنده‌جان، شیندَند (سبزوار)، غوریان، فَرسی، کَرُخ، کُشک، کُشک کهنه، کُهسان، گُذَره، گُلران
ولایت باستانی هرات در گذشته وسعت بیشتری داشت، اما این ولایت در سال ۱۹۶۴ میلادی به چهار ولایت بادغیس، فراه، غور و هرات تقسیم شد و از وسعت آن کاسته شد.
هلمند
لشکرگاه
۱٬۴۴۱٬۷۶۹
۶۱٬۸۲۹
پشتو، بلوچی ٬ فارسی دری
۱۳ ولسوالی: بَغران، دیشو، ریگِ خان‌نشین، سَنگین، کَجَکی، گرمسیر، لشکرگاه، موسی‌قلعه، نادعلی، ناوهٔ بارکزائی، نوزاد، نهرِ سراج، واشیر
جعبه‌ابزار