خمین


خمين استان مرکزی


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان آشناخور
اشناخور/حسين اباد/نوراباد/رضااباد/قلعه اشناخور/نصراباد/بهمن اباد/خورزن/دهنو/عكس اباد/علي اباد/فرج اباد/قره كهريز

← دهستان حمزه لو
اشيانه سفلي/اشيانه عليا/جوباده/سیان سفلی/سیان علیا/امامزاده ورچه/اميراباد/بلاورجان/پندرجان/جهان قلعه/چنار/چوگان/خشتیجان/خیزاب/رباطاغاج/سرطاق/سرکوبه/سنجدك/فرشيديه/كارخانه صنايع نخ خمين/ماهورزان/منصورخواجه/نازي/عاشقه/فرفهان/شهرك صنعتي خمين/مزرعه افرينش

← دهستان رستاق
برگله/ باباقلعه /سکانه/بیدرستم/بیلاق/ پشتکوه /حسن فلك/حسين ابادبوجه/حشمتیه/دربندلران/ريحان سفلي/ريحان عليا/اميريه / زرشک //شمس اباد/عباس اباد/فرنام/فرنق/قلعه فرهاديه/قلعه نو/قياپا/قلعه گلزرد/گوشه محمدمالك/محموداباد/مزرعه زردان/منظريه/نصرتيه/ نهشهر /مزرعه مارك/باغستان طوبي

← دهستان صالحان
امامزاده يوجان/حاجي اباد/ خراوند / خوگان / دیوکن /سيداباد/ گلدشت /قاسم اباد/قلته/قلعه يوجان/مجدیان/واپیله/ ارزقان/اكبراباد/حسين ابادسادات/ رازان /تانجران/ قلعه افشار/ ميشيجان سفلي/ميشيجان عليا/ ازنوجان /جعفراباد/حيدراباد/زورقان/قلعه محمداباد/محموداباد/وراباد/جوشاب

← دهستان گله زن
استخرميان صحرا/اسداباد/چشمه سفيد/رشيد آباد/امام زاده دختران/امين اباد/باغ ميرقيدو/بهدشت/جلماجردجديد/جلماجردعتيق/حسين اباد/علي اباد/رباط ارجمند / رباط كفسان/رضااباد/رضاابادقيدو/زيراباد/سياوش اباد/شهرميزان/رباطمراد/فتح اباد/فشارود/قاسم آباد قيدو/قلعه قنات/قلعه محمدبيگ/قوچستان/ قیدو /كريم اباد/كفسان/گداردوم/گدارسوم/مزاين/احمداباد/مهستان/ميان رودان/نفيس/يمن/دماب/چاه عرب/تخمه چاي

← شهرها
خمين/ميشيجان عليا/ازنوجان/گلدشت/رباطمراد/فرنق/دهنو/

بخش كمره[ویرایش]


← دهستان چهارچشمه
اشمسیان /امامزاده عبدالله/برجك/ برفیان / پلولی /چقاسيف الدين/خليل اباد/دره/دره گرم/جواديه/ دمنی /ده ملا/سوكقزقان/ فرقس /قشلاق بيات/مهدي اباد/قشلاق سادات/قلعه بابو/قلعه حاجي شفيع/چهارچشمه/كاظماباد/ کمانکش /لوزدر/مزرعه قاسم/مزرعه نو/مكان/اقداش/مهراباد

← دهستان خرم دشت
اندرپا/امين اباد/چهارطاق/حسين اباد/محمديه/طيب اباد/علي اباد/کجارستان/لکان/دره شور/مزارع/ورچه/استهلک/تهیق/حاجي اباد/ دانیان /داوداباد/ده سفيد/سيف اباد/فيضي حسن/كندها/مينودشت / لیلیان //محمداباد/مزرعه حسين عليا/میبران/خيراباد/اسفنجه/چشمه حق وردي/کوکه/رباط سفلي/رباط عليا/ايستگاه تحقيقات حبوبات/چشمه اقا/سعيد آباد

← شهرها
قورچي باشي/جعبه‌ابزار